Drevené kostolíky

Strana 1 z 2
Mesto / Obec: Bodružal
Okres: Svidník
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Grécko - Katolícky Chrám sv. Mikuláša v obci Bodružal je súčasťou jedinečného urbanistického celku na vyvýšenom mieste v centre obce. Okrem chrámu ho tvorí aj samostatná zvonica, priľahlý cintorín a drevená ohrada so šindľovou strieškou a vstupnou bránkou.  Stavba bola postavená v roku 1658 a pozostáva z troch prepojených štvorcových častí pozdĺž osi východ-západ s 3 vežami (najväčšia so zvonmi), ktoré sú zakončené malými kupolami a železnými krížmi. Umelecky patrí do folk Barokového štýlu. V kostole sa zachovali ...

Mesto / Obec: Tvrdošín
Okres: Tvrdošín
Kraj / Region: Žilinský kraj
Turistická lokalita: Orava
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Drevený rímskokatolícky kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne pôvodne pochádza z konca 15. storočia, v 17. storočí bol prestavaný do renesančného slohu.V interiéri sa nachádza dominantný barokový oltár z konca 17. storočia, neskoro renesančná kazateľnica z roku 1654 s postavami evanjelistov, maľby apoštolov, obraz Svätého Juraja a ostatné domáce maľby. Je najstaršou zachovalou stavebnou pamiatkou mesta Tvrdošín v Žilinskom kraji. Kostol bol v roku 1994 ocenený organizáciou Europa Nostra a v roku 2008 bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva ...

Mesto / Obec: Bardejov
Okres: Bardejov
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Gréckokatolícky drevený kostol - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1730, stál pôvodne v obci Mikulášová. Prvá písomná správa o tejto obci je z roku 1414, no jej vznik možno klásť do druhej polovice 14. storočia. V 16. storočí patrila k slovenským dedinám na panstve Makovica, no už na začiatku 17. storočia ju zachované historické pramene zaraďujú k rusínskym dedinám panstva. Až do roku 1948 mala obec úradný názov Niklová. Vnútorné zariadenie kostola z Mikulášovej, ikonostas a ďalšie voľné ikony pochádzajú z čias výstavby objektu, teda z 1. polovice 18. storočia. Viaceré z nich ...

Mesto / Obec: Bardejov
Okres: Bardejov
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Drevený kostolík Sv. Mikuláša z dediny Zboj z roku 1766 bol prevezený do Bardejovských Kúpeľov v roku 1967. Je to trojpriestorový drevený zrubový chrám. Podstatná časť ikonostasu je z 18. storočia, niektoré ikony (sv. Mikuláš, Ukrižovanie) sú zo 17. storočia. Kostol je súčasťou expozície Šarišského múzea - Múzea ľudovej architektúry v Bardejove.

Mesto / Obec: Hervartov
Okres: Bardejov
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Pohorie: Čergov
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Kostol svätého Františka z Assisi v Hervartove je drevený rímskokatolícky (v minulosti aj evanjelický) kostol z konca 15. storočia, ktorý sa nachádza v obci Hervartov, okres Bardejov, v Prešovskom kraji. Je najstarší a najzachovalejší drevený kostol na Slovensku. Bol postavený v gotickom slohu. Interiér kostola zdobia gotické tabuľové obrazy a nástenné maľby z roku 1655 a 1805. Kostolu dominuje oltár sv. Kataríny, Panny Márie a sv. Barbory, ktorý bol zrekonštruovaný v druhej polovici deväťdesiatych rokov. Medzi ďalšie pamiatky tiež patrí neskorogotický obraz sv. Františka z Assisi, sv. ...

Mesto / Obec: Hronsek
Okres: Banská Bystrica
Kraj / Region: Banskobystrický kraj
Turistická lokalita: Horehronie (Horné Pohronie)
Pohorie: Kremnické vrchy
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Drevený artikulárny kostol sa nachádza  v obci Hronsek, v okrese Banská Bystrica, v Banskobystrickom kraji. Kostol je 8m vysoký a má tvar kríža. Dlhšie rameno kríža má dĺžku 23 m, kratšie má 18 m. Nakoľko je v kostole veľa neobvyklých motívov zo škandinávskej architektúry, predpokladá sa, že na stavbe sa podieľali remeselníci z Nórska alebo Švédska. Jedinečné je aj usporiadanie lavíc na chóre tak, že kostol pojme 1100 veriacich s vchodom cez 5 dverí. Oltár má 6 obrazov z roku 1771 od majstra Samuela Kialoviča. Nad oltárom sú anjeli držiaci erby šľachtických rodín z okolia, ktorí ...

Mesto / Obec: Hronsek
Okres: Banská Bystrica
Kraj / Region: Banskobystrický kraj
Turistická lokalita: Horehronie (Horné Pohronie)
Pohorie: Kremnické vrchy
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Nachádza sa v blízkosti Evanjelického dreveného kostola  v obci Hronsek, v okrese Banská Bystrica, v Banskobystrickom kraji. V roku 2008  bola spolu s evanjelickým kostolom zapísaná do Svetového kultúrneho dedičstava UNESCO.

Mesto / Obec: Kežmarok
Okres: Kežmarok
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Spiš, Zamagurie
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Evanjelický artikulárny kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený na predmestí, za mestskými hradbami v roku 1717. V kostole sú fascinujúce interiéry a výnimočné nástenné maľby a drevorezby. Je považovaný za najkrajší z piatich zachovalých artikulárnych kostolov na Slovensku. Architektom kostola bol Juraj Müttermann z Popradu.  Pri stavbe nepoužili žiaden kovový materiál ani kovové klince, iba drevené. Bol pôvodne bez murovaných základov. Základy boli z dreva, ale pri poslednej oprave sa nahradili tehlami. Trámy sú z červeného smreku. Jedinou kamennou časťou kostola je sakristia. Má pôdorys rovnoramenného gréckeho kríža. So svojou šírkou 30,31 m, dĺžkou 34,68 m a výškou 20,60 m, spolu so 6 bočnými vchodmi môže ...

Mesto / Obec: Humenné
Okres: Humenné
Kraj / Region: Prešovský kraj
Drevený kostolík sv. Archanjela Gabriela sa nachádza v skanzene, ktorý je súčasťou expozície Vihorlatského Múzea v Humennom. Bol sem premiestnený z Novej Sedlice a je medzi všetkými objektmi v skanzene najstarší.  Do areálu skanzenu bol premiestnený v roku 1974 ako prvý. Nad vstupom do kostola je na drevenom tráme vyrytý dátum jeho postavenia, rok 1754. Dnes tento skvost ľudovej architektúry každoročne obdivujú tisíce návštevníkov múzea, a to nielen jeho vonkajší vzhľad, ale hlavne jeho zreštaurovaný ikonostas a ...

Mesto / Obec: Ladomirová
Okres: Svidník
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Zemplín - Horný Zemplín
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Chrám svätého Michala Archanjela sa nachádza v obci Ladomirová, v okrese Svidník, v Prešovskom kraji. V interiéri sú nástenné maľby (fresky) a ikony vytvorené v súlade s byzantským a staroruským štýlom.

Strana 1 z 2
Organ Špania dolina
Drevené kostolíky
Donation
Podporte nás