Trnavský kraj - Ochrana pamiatok

Súvisejúce články: Ochrana pamiatok na Slovensku

Zoznam najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok - Trnavský kraj
(Názov, Typ, Dátum vyhlásenia, Obec, Okres)

Por. č. Názov
Obec alebo Lokalita
Typ Od roku Mesto / Obec Okres
1. Hradisko Molpír
Smolenice
NNKP 1990 Smolenice Trnava
2. Kaštieľ s areálom
Holíč
NNKP 1970 Holíč Skalica
3. Kláštorný komplex Paulínov
Šaštín
NNKP 1991 Šaštín - Stráže Senica
4. Rotunda sv. Juraja
Skalica
NNKP 1970 Skalica Skalica
5. Univerzitné budovy
Trnava
NNKP 1970 Trnava Trnava
6. Veľkomoravský dvorec Ducové
Moravany nad Váhom
NNKP 1990 Moravany nad Váhom Piešťany
(*) NNKP - Nehnuteľná Národná kultúrna pamiatka, HNKP - Hnuteľná Národná kultúrna pamiatka
Zdroj: www.pamiatky.sk

Zoznam pamiatkových rezervácií - Trnavský kraj
(Názov, Typ, Dátum vyhlásenia, Obec, Okres)

Por. č. Názov
Obec alebo Lokalita
Typ (*) Dátum vyhlásenia Mesto / Obec Okres
1. Mestská pamiatková rezervácia Trnava MPR 11.9.1987 Trnava Trnava
2. Pamiatková rezervácia Plavecký Peter PRLS 23.5.1990 Plavecký Peter Senica
(*) PR - Pamiatková rezervácia, MPR - Mestská pamiatková rezervácia,
PRLS - Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva, PRTD - Pamiatková rezervácia technických diel
Zdroj: www.pamiatky.sk

Kultúrne dedičstvo UNESCO - Trnavský kraj
(Názov, Lokalita)

Na území kraja sa nenachádzajú Objekty kultúrneho dedičstva UNESCO

Súvisejúce články

Možno Vás zaujímajú