Tribeč

Zaradené v kategóriách: Pohoria na Slovensku
Tríbeč je pohorie na na západnom Slovensku v Nitrianskom kraji (v okresoch Topoľčany, Zlaté Moravce) a Trenčianskom kraji (v okrese Partizánske). Má dĺžku približne 50 km a maximálnu šírku 18 km. Najvyšší vrch je Veľký Tribeč (829,6 m. n. m.).
Z geomorfologického hľadiska je celok Tribeč súčasťou oblasti Fatransko-tatranská oblasť : Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť). Celok Tribeč sa delí na podcelky: Jelenec, Rázdiel, Veľký Tribeč, Zobor, Rázdiel.

Fatransko-tatranská oblasť
Lučensko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Nízke Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Poloniny
Slovenské rudohorie
Slovenské stredohorie
Slovensko-moravské Karpaty
Stredné Beskydy
Vihorlatsko-gutinská oblasť
Východné Beskydy
Západné Beskydy
Podunajská nížina
Východoslovenská nížina
Záhorská nížina
Juhomoravská panva
>> Tribeč - vrchy a štíty
>> Geomorfologické členenie Slovenska
>> Zoznam pohorí na Slovensku
>> Nížiny na Slovensku
>> Geografia Slovenska - základné informácie

Objekty, služby, atrakcie v pohorí - Tribeč

* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku