Trenčiansky kraj - Okresy

Zoznam okresov - Trenčiansky kraj

Rozloha okresov, percento z rozlohy Slovenska, počet obyvateľov, počet obcí
Okresy - Trenčiansky kraj
Najväčší okres v Trenčianskom kraji podľa rozlohy je okres Prievidza (959,87 km2), najmenší je okres Partizánske (301,01 km2). Okres s najväčším počtom obyvateľov v Trenčianskom kraji je okres Prievidza (133673). Okres s najmenším počtom obyvateľov je okres Myjava (26237).
Por. č. Okres názov Rozloha km2 % z rozlohy SR Počet obyvateľov
(*)
Počet obcí
1.Prievidza 959,8695 1,9575 133 673 52
2.Trenčín674,8119 1,3762 114 695 37
3.Nové Mesto nad Váhom 579,9851 1,1828 62 589 34
4.Považská Bystrica 463,1539 0,9445 62 330 28
5.Ilava 358,5009 0,7311 59 050 21
6.Partizánske 301,0127 0,6139 45 491 23
7.Púchov 375,1097 0,7650 44 225 21
8.Bánovce nad Bebravou 461,9391 0,9421 36 169 43
9.Myjava 327,4219 0,6677 26 237 17
Spolu 4 501,80 584 459(*) 276
(*) Počet obyvateľov stav: 02.04.2020
Podiel z rozlohy Slovenskej republiky spolu: (4 501,8047 km2): 9,1808 % z územia Slovenskej republiky
Rozloha Slovenskej republiky: 49 035 km2 (4 903 500 ha)

Súvisejúce články

Možno Vás zaujímajú