Trenčiansky kraj - Ochrana pamiatok

Súvisejúce články: Ochrana pamiatok na Slovensku

Zoznam najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok - Trenčiansky kraj
(Názov, Typ, Dátum vyhlásenia, Obec, Okres)

Por. č. Názov
Obec alebo Lokalita
Typ Od roku Mesto / Obec Okres
1. Hrad
Bojnice
NNKP 1970 Bojnice Prievidza
2. Hrad
Trenčín
NNKP 1961 Trenčín Trenčín
3. Mohyla gen. M.R.Štefánika
Brezová pod Bradlom (vrch Bradlo)
NNKP 1968 Brezová pod Bradlom Myjava
4. Pamätný dom - SNR z r. 1848
Myjava
NNKP 1970 Myjava Myjava
5. Rodný dom Ľudovíta Štúra
Uhrovec
NNKP 1970 Uhrovec Bánovce nad Bebravou
6. Ruiny hradu
Beckov
NNKP 1970 Beckov Nové Mesto nad Váhom
(*) NNKP - Nehnuteľná Národná kultúrna pamiatka, HNKP - Hnuteľná Národná kultúrna pamiatka
Zdroj: www.pamiatky.sk

Zoznam pamiatkových rezervácií - Trenčiansky kraj
(Názov, Typ, Dátum vyhlásenia, Obec, Okres)

Por. č. Názov
Obec alebo Lokalita
Typ (*) Dátum vyhlásenia Mesto / Obec Okres
1. Mestská pamiatková rezervácia Trenčín MPR 11.9.1987 Trenčín Trenčín
(*) PR - Pamiatková rezervácia, MPR - Mestská pamiatková rezervácia,
PRLS - Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva, PRTD - Pamiatková rezervácia technických diel
Zdroj: www.pamiatky.sk

Kultúrne dedičstvo UNESCO - Trenčiansky kraj
(Názov, Lokalita)

Na území kraja sa nenachádzajú Objekty kultúrneho dedičstva UNESCO

Súvisejúce články

Možno Vás zaujímajú