Trenčiansky hrad - Vstupné


 
MALÝ OKRUH / bez sprievodcu VEĽKÝ OKRUH / so sprievodcom
Dospelí  5,50 € 7,00 €
Dôchodcovia  4,50 €  5,00 €
Deti od 3 do 6 rokov 1,00 €  1,50 €
Deti, študenti 3,00 €  4,00 €
ŤZP, ŤZP-S 1,00 € 1,50 €
 
DOLNÉ NÁDVORIE
Dospelí  1,50 €
Deti od 3 do 18 rokov 0,50 €
 
DODATOK K CENNÍKU     
Pedagogický dozor (1 pedagóg na 15 detí)       zdarma
Deti z detských domovov, špeciálne školy zdarma
Sprievodca cestovného ruchu s preukazom zdarma
Deti do 3 rokov zdarma
Držitelia preukazu ICOM, UNESCO, ICOMOS, ITIC zdarma
Novinári s platným novinárskym preukazom zdarma
Zamestnanci múzeí (po predložení platného preukazu platí aj pre ČR) zdarma

Pedagogický dozor:
Na 15 detí má 1 pedagogický dozor vstup zdarma.

Špeciálne prehliadky

Cena je podľa platného cenníka veľkého prehliadkového okruhu. Minimálny počet návštevníkov na jednu prehliadku je 15 platiacich osôb. Na základe objednávky minimálne 5 dní vopred. V prípade nenaplnenia prehliadky objednávateľ doplatí vstup skupiny v hodnote vstupného dospelej osoby do 15 osôb.  V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená. Správa hradu si z prevádzkových dôvodov vyhradzuje právo neumožniť konanie špeciálnej prehliadky.

Príplatok za špeciálnu prehliadku

Sprievodca pre objednanú skupinu v SJ, AJ, NJ v rámci veľkého prehliadkového okruhu       20 €           
Sprievodca pre objednanú skupinu v SJ, AJ, NJ mimo veľkého prehliadkového okruhu        100 €

Zdroj: www.muzeumtn.sk

Súvisejúce / doporučené články

Objekty, služby, atrakcie v okolí (do 50 km - priama vzdialenosť)
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km