Slovenský kras

Zaradené v kategóriách: Pohoria na Slovensku
Slovenský kras je pohorie na juhovýchode Slovenska v Košickom kraji v okresoch Rožňava, Gelnica, Košice-okolie. Najvyšší vrch je Matesova skala (924,5 m. n. m.).

S hraničiacim Aggteleckým národným parkom v Maďarsku tvorí jednotný celok, ktorý ako súvislé územie svojou rozlohou predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v strednej Európe. Na ploche 361,65 km² vytvára Slovenský kras svojou prírodnou a kultúrno-historickou rozmanitosťou jednu z najkrajších oblastí Slovenska.
Z geomorfologického hľadiska je celok Slovenský kras súčasťou oblasti Slovenské rudohorie : Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovenské rudohorie (Oblasť). Celok Slovenský kras sa delí na podcelky: Jelšavský kras, Turnianska kotlina, Dolný vrch, Horný vrch, Jasová planina, Koniarska planina, Plešivská planina, Silická planina, Zádielska planina.

Fatransko-tatranská oblasť
Lučensko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Nízke Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Poloniny
Slovenské rudohorie
Slovenské stredohorie
Slovensko-moravské Karpaty
Stredné Beskydy
Vihorlatsko-gutinská oblasť
Východné Beskydy
Západné Beskydy
Podunajská nížina
Východoslovenská nížina
Záhorská nížina
Juhomoravská panva
>> Slovenský kras - vrchy a štíty
>> Geomorfologické členenie Slovenska
>> Zoznam pohorí na Slovensku
>> Nížiny na Slovensku
>> Geografia Slovenska - základné informácie

Objekty, služby, atrakcie v pohorí - Slovenský kras

* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku