Počet obyvateľov Slovensko

Počet obyvateľov na Slovensku celkom

5 458 410
Stav 02.04.2020

Počet obyvateľov podľa krajov - Slovensko

Počet obyvateľov v kraji a percento z celej Slovenskej republiky
Kraj s najväčím počtom obyvateľov na Slovensku je Prešovský kraj (826394), druhý je Košický kraj (801384). Tretí najvačší kraj podľa počtu obyvateľov je Žilinský kraj (691530). Kraj s najmenším počtom obyvateľov je Trnavský kraj (564894).
Por. č. Názov Počet obyvateľov (*) % z celej SR (**)
1. Prešovský kraj 826 394 15,1398
2. Košický kraj 801 384 14,6816
3. Žilinský kraj 691 530 12,6691
4. Nitriansky kraj 674 191 12,3514
5. Bratislavský kraj 670 491 12,2836
6. Banskobystrický kraj 645 067 11,8179
7. Trenčiansky kraj 584 459 10,7075
8. Trnavský kraj 564 894 10,3491
Spolu: (8) 5 458 410(*)
(*) Počet obyvateľov stav: 02.04.2020
(**) Počet obyvateľov % kraj: percento z populácie celej Slovenskej republiky