Hustota obyvateľstva Slovensko

Hustota obyvateľstva na Slovensku

111,32 / km2
Stav podľa počtu obyvateľov 02.04.2020

Hustota obyvateľstva podľa krajov - Slovensko

Počet obyvateľov v kraji, rozloha kraja a hustota obyvateľstva v kraji
Kraj s najväčšou hustotou obyvateľstva na Slovensku je Bratislavský kraj (326,65 obyvateľov na km2), druhý je Trnavský kraj (136,24) a kraj s treťou najväčšou hustotou obyvateľstva je Trenčiansky kraj (129,83). Kraj s najmenšou hustotou obyvateľstva je Banskobystrický kraj (68,23).
Por. č. Názov Počet obyvateľov (*) Rozloha km2 Hustota / km2
1. Banskobystrický kraj 645 067 9 454
(9 454,009237)
68,2321
2. Bratislavský kraj 670 491 2 053
(2 052,615360)
326,6520
3. Košický kraj 801 384 6 754
(6 754,324341)
118,6475
4. Nitriansky kraj 674 191 6 344
(6 343,733520)
106,2767
5. Prešovský kraj 826 394 8 973
(8 972,892415)
92,0990
6. Trenčiansky kraj 584 459 4 502
(4 501,804566)
129,8277
7. Trnavský kraj 564 894 4 146
(4 146,303363)
136,2404
8. Žilinský kraj 691 530 6 809
(6 808,520926)
101,5683
Spolu: (8) 5 458 410(*) 49 035,00
(49 034,203728)
111,32 / km2 (**)
(*) Počet obyvateľov stav: 02.04.2020
(**) Pomer počtu obyvateľov celkom a rozlohy celkom

Hustota obyvateľstva podľa okresov - Slovensko

Počet obyvateľov v okrese, rozloha okresu a hustota obyvateľstva v okrese
Okres s najväčšou hustotou obyvateľstva na Slovensku je Bratislava I (4376,48 obyvateľov na km2), druhý je Košice III (1705,18) a okres s treťou najväčšou hustotou obyvateľstva je Bratislava II (1258,09). Okres s najmenšou hustotou obyvateľstva je Medzilaborce (27,59).
Por. č. Okres Počet obyvateľov
(*)
Rozloha km2 Hustota / km2 Kraj
1. Bánovce nad Bebravou 36 169 462
(461,939077)
78,2982Trenčiansky kraj
2. Banská Bystrica 110 695 809
(809,430920)
136,7566Banskobystrický kraj
3. Banská Štiavnica 16 058 292
(292,296416)
54,9374Banskobystrický kraj
4. Bardejov 77 744 936
(935,985087)
83,0612Prešovský kraj
5. Bratislava I 41 971 10
(9,590124)
4 376,4815Bratislavský kraj
6. Bratislava II 116 361 92
(92,490067)
1 258,0919Bratislavský kraj
7. Bratislava III 69 479 75
(74,674875)
930,4200Bratislavský kraj
8. Bratislava IV 97 809 97
(96,665027)
1 011,8344Bratislavský kraj
9. Bratislava V 112 422 94
(94,207079)
1 193,3498Bratislavský kraj
10. Brezno 61 246 1 265
(1 265,211046)
48,4077Banskobystrický kraj
11. Bytča 30 992 282
(281,518791)
110,0886Žilinský kraj
12. Čadca 89 915 761
(760,624042)
118,2121Žilinský kraj
13. Detva 31 978 449
(449,185323)
71,1911Banskobystrický kraj
14. Dolný Kubín 39 422 492
(491,838833)
80,1523Žilinský kraj
15. Dunajská Streda 122 826 1 075
(1 074,589421)
114,3004Trnavský kraj
16. Galanta 94 122 642
(641,715625)
146,6724Trnavský kraj
17. Gelnica 31 910 584
(584,310115)
54,6114Košický kraj
18. Hlohovec 44 919 267
(267,226730)
168,0932Trnavský kraj
19. Humenné 61 765 754
(754,238069)
81,8906Prešovský kraj
20. Ilava 59 050 359
(358,500865)
164,7137Trenčiansky kraj
21. Kežmarok 75 572 630
(629,870303)
119,9803Prešovský kraj
22. Komárno 101 501 1 100
(1 100,133357)
92,2625Nitriansky kraj
23. Košice - okolie 130 175 1 535
(1 534,601834)
84,8266Košický kraj
24. Košice I 67 529 85
(85,458565)
790,1958Košický kraj
25. Košice II 82 255 81
(80,540151)
1 021,2919Košický kraj
26. Košice III 28 701 17
(16,831696)
1 705,1758Košický kraj
27. Košice IV 60 117 61
(60,900785)
987,1301Košický kraj
28. Krupina 22 129 585
(584,899600)
37,8338Banskobystrický kraj
29. Kysucké Nové Mesto 32 885 174
(173,683180)
189,3390Žilinský kraj
30. Levice 110 498 1 551
(1 551,104906)
71,2383Nitriansky kraj
31. Levoča 33 701 421
(421,001569)
80,0496Prešovský kraj
32. Liptovský Mikuláš 72 213 1 341
(1 341,034378)
53,8487Žilinský kraj
33. Lučenec 73 334 826
(825,553363)
88,8301Banskobystrický kraj
34. Malacky 74 760 950
(949,564634)
78,7308Bratislavský kraj
35. Martin 96 167 736
(735,711545)
130,7129Žilinský kraj
36. Medzilaborce 11 786 427
(427,252072)
27,5856Prešovský kraj
37. Michalovce 110 736 1 019
(1 019,236154)
108,6461Košický kraj
38. Myjava 26 237 327
(327,421905)
80,1321Trenčiansky kraj
39. Námestovo 62 917 690
(690,455235)
91,1239Žilinský kraj
40. Nitra 161 710 871
(870,719944)
185,7199Nitriansky kraj
41. Nové Mesto nad Váhom 62 589 580
(579,985077)
107,9148Trenčiansky kraj
42. Nové Zámky 138 483 1 347
(1 347,064780)
102,8035Nitriansky kraj
43. Partizánske 45 491 301
(301,012685)
151,1265Trenčiansky kraj
44. Pezinok 65 701 376
(375,539629)
174,9509Bratislavský kraj
45. Piešťany 62 726 381
(381,115771)
164,5852Trnavský kraj
46. Poltár 21 379 476
(476,298871)
44,8857Banskobystrický kraj
47. Poprad 105 059 1 105
(1 104,758434)
95,0968Prešovský kraj
48. Považská Bystrica 62 330 463
(463,153880)
134,5773Trenčiansky kraj
49. Prešov 176 250 934
(933,954989)
188,7136Prešovský kraj
50. Prievidza 133 673 960
(959,869538)
139,2616Trenčiansky kraj
51. Púchov 44 225 375
(375,109676)
117,8989Trenčiansky kraj
52. Revúca 39 517 730
(730,123621)
54,1237Banskobystrický kraj
53. Rimavská Sobota 84 038 1 471
(1 471,073878)
57,1270Banskobystrický kraj
54. Rožňava 62 107 1 173
(1 173,348104)
52,9314Košický kraj
55. Ružomberok 56 641 647
(646,798629)
87,5713Žilinský kraj
56. Sabinov 60 667 545
(545,448530)
111,2241Prešovský kraj
57. Šaľa 51 592 356
(355,900088)
144,9620Nitriansky kraj
58. Senec 91 988 360
(359,883925)
255,6046Bratislavský kraj
59. Senica 60 416 683
(683,257517)
88,4235Trnavský kraj
60. Skalica 47 075 357
(357,081962)
131,8325Trnavský kraj
61. Snina 36 100 805
(804,744186)
44,8590Prešovský kraj
62. Sobrance 22 771 538
(538,167833)
42,3121Košický kraj
63. Spišská Nová Ves 99 878 587
(587,459110)
170,0169Košický kraj
64. Stará Ľubovňa 53 963 708
(707,866759)
76,2333Prešovský kraj
65. Stropkov 20 442 389
(388,931630)
52,5594Prešovský kraj
66. Svidník 32 492 550
(549,607373)
59,1186Prešovský kraj
67. Topoľčany 69 922 598
(597,633732)
116,9981Nitriansky kraj
68. Trebišov 105 205 1 073
(1 073,469994)
98,0046Košický kraj
69. Trenčín 114 695 675
(674,811863)
169,9659Trenčiansky kraj
70. Trnava 132 810 741
(741,316337)
179,1543Trnavský kraj
71. Turčianske Teplice 15 874 393
(392,860227)
40,4062Žilinský kraj
72. Tvrdošín 36 172 479
(478,920302)
75,5282Žilinský kraj
73. Veľký Krtíš 43 240 848
(848,182084)
50,9796Banskobystrický kraj
74. Vranov nad Topľou 80 853 769
(769,233414)
105,1085Prešovský kraj
75. Žarnovica 26 094 425
(425,087956)
61,3849Banskobystrický kraj
76. Žiar nad Hronom 46 714 518
(517,659600)
90,2408Banskobystrický kraj
77. Žilina 158 332 815
(815,075764)
194,2543Žilinský kraj
78. Zlaté Moravce 40 485 521
(521,176713)
77,6800Nitriansky kraj
79. Zvolen 68 645 759
(759,006559)
90,4406Banskobystrický kraj
Spolu: (79) 5 458 410 (*) 49 035,00
(49 034,203728)
111,32 / km2 (**)
(*) Počet obyvateľov stav: 02.04.2020
(**) Pomer počtu obyvateľov celkom a rozlohy celkom