Geomorfológia je veda o vzniku, charaktere a význame foriem georeliéfu (tvarov pevného zemského povrchu). Považuje sa za súčasť geografických vied, geologických vied alebo aj ako samostatná geovedná disciplína. Z pohľadu Geomorfológie je územie Slovenska súčasťou Alpsko-himalájskej sústavy. Nižšie je uvedené geomorfologické členenie Slovenska podľa práce Dušana Kočického a Borisa Ivaniča z r. 2011, spracovanej podľa práce E. Mazúra a M. Lukniša z r. 1986. Jednotlivé geomorfologické jednotky (oblasti) sú členené podľa hierarchického geomorfologického členenia povrchu Zeme: Sústava -> Podsústava -> Provincia -> Subprovincia -> Oblasť -> Celok -> Podcelok -> Časť.

Sústava -> alebo systém - je jednotka najvyššej úrovne v hierarchickom geomorfologickom členení
Podsústava -> alebo subsystém je jednotka druhej úrovne
Provincia ->  jednotka tretej úrovne
Subprovincia -> jednotka štvrtej úrovne
Oblasť -> jednotka piatej úrovne
Celok -> je jednotka šiestej úrovne v hierarchickom geomorfologickom členení, táto úroveň je najčastejšie zobrazovaná pri zemepisných názvoch na Slovensku, napr. pohorí
Podcelok ->  jednotka siedmej úrovne
Časť (oddiel) - > jednotka ôsmej úrovne v hierarchickom geomorfologickom členení

Alpsko-himalájska sústava a podsústavy

Z pohľadu Geomorfológie je územie Slovenska súčasťou Alpsko-himalájskej sústavy. Alpsko-himalájska sústava je rozsiahla geomorfologická jednotka (systém pohorí a zníženín), do ktorej sa zaraďujú Alpy, Karpaty, Krymské vrchy, Kaukaz, Pamír, Ťanšan a Himaláje. V Európe sa z geomorfologického hľadiska Alpsko-himalájska sústava člení na nasledovné podsústavy: Panva rieky Guadalquivir, Andalúzske vrchy (Bétická Kordillera), Panva rieky Ebro, Pyreneje a Baskicko-kantábrijské pohoria, Sicília, Apeniny, Pádska nížina, Alpy, Panónska panva, Karpaty, Dinárske pohoria, Albánsko-grécke pohoria (Helenidy), Trácko-macedónske pohoria, Ostrovy Grécka, Trácka zníženina, Stará planina, Dolnodunajská nížina, Krymské vrchy a Kerčský polostrov, a Veľký Kaukaz.

Členenie na území Slovenska

Podsústavy

PodsústavaNadradená jednotka - Sústava (Systém)Podradené jednotky - Provincie
KarpatyAlpsko-himalájska sústava (Sústava)Východné Karpaty, Západné Karpaty
Panónska panvaAlpsko-himalájska sústava (Sústava)Východopanónska panva, Západopanónska panva

Provincie a Subprovincie

Provincie

Číslo/MapaProvinciaNadradená jednotka - PodsústavaPodradené jednotky - Subprovincie
1.Západné KarpatyKarpaty (Podsústava)Vnútorné Západné Karpaty, Vonkajšie Západné Karpaty
2.Východné KarpatyKarpaty (Podsústava)Vnútorné Východné Karpaty, Vonkajšie Východné Karpaty
3.Západopanónska panvaPanónska panva (Podsústava)Malá dunajská kotlina, Viedenská kotlina
4.Východopanónska panvaPanónska panva (Podsústava)Veľká dunajská kotlina

Subprovincie

Číslo/MapaSubprovinciaNadradená jednotka - ProvinciaPodradené jednotky - Oblasti
1.Vonkajšie Západné KarpatyZápadné Karpaty (Provincia)Podhôľno-magurská oblasť, Slovensko-moravské Karpaty, Stredné Beskydy, Východné Beskydy, Západné Beskydy
2.Vnútorné Západné KarpatyZápadné Karpaty (Provincia)Fatransko-tatranská oblasť, Lučensko-košická zníženina, Matransko-slanská oblasť, Slovenské rudohorie, Slovenské stredohorie
3.Vonkajšie Východné KarpatyVýchodné Karpaty (Provincia)Nízke Beskydy, Poloniny
4.Vnútorné Východné KarpatyVýchodné Karpaty (Provincia)Vihorlatsko-gutinská oblasť
5.Viedenská kotlinaZápadopanónska panva (Provincia)Záhorská nížina, Juhomoravská panva
6.Malá dunajská kotlinaZápadopanónska panva (Provincia)Podunajská nížina
7.Veľká dunajská kotlinaVýchodopanónska panva (Provincia)Východoslovenská nížina

Oblasti

Číslo/MapaOblasťNadradená jednotka - SubprovinciaPodradené jednotky - Celky
1.Fatransko-tatranská oblasťVnútorné Západné Karpaty (Subprovincia)Branisko, Chočské vrchy, Kozie chrbty, Malá Fatra, Malé Karpaty, Nízke Tatry, Považský Inovec, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tatry (pohorie), Tribeč, Veľká Fatra, Žiar, Horehronské podolie, Hornádska kotlina, Hornonitrianska kotlina, Podtatranská kotlina, Turčianska kotlina, Žilinská kotlina
2.Juhomoravská panvaViedenská kotlina (Subprovincia)Dolnomoravský úval
3.Lučensko-košická zníženinaVnútorné Západné Karpaty (Subprovincia)Juhoslovenská kotlina, Košická kotlina, Bodvianska pahorkatina
4.Matransko-slanská oblasťVnútorné Západné Karpaty (Subprovincia)Burda, Cerová vrchovina, Slanské vrchy, Zemplínske vrchy
5.Nízke BeskydyVonkajšie Východné Karpaty (Subprovincia)Beskydské predhorie, Busov, Laborecká vrchovina, Ondavská vrchovina
6.Podhôľno-magurská oblasťVonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia)Bachureň, Levočské vrchy, Šarišská vrchovina, Skorušinské vrchy, Spišská Magura, Spišsko-šarišské medzihorie, Podtatranská brázda, Oravská kotlina
7.Podunajská nížinaMalá dunajská kotlina (Subprovincia)Podunajská rovina, Podunajská pahorkatina
8.PoloninyVonkajšie Východné Karpaty (Subprovincia)Bukovské vrchy
9.Slovenské rudohorieVnútorné Západné Karpaty (Subprovincia)Čierna hora, Revúcka vrchovina, Slovenský kras, Spišsko-gemerský kras, Stolické vrchy, Veporské vrchy, Volovské vrchy, Rožňavská kotlina
10.Slovenské stredohorieVnútorné Západné Karpaty (Subprovincia)Javorie, Kremnické vrchy, Ostrôžky, Pohronský Inovec, Poľana, Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Pliešovská kotlina, Žiarska kotlina, Zvolenská kotlina, Krupinská planina
11.Slovensko-moravské KarpatyVonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia)Biele Karpaty, Javorníky, Považské podolie, Myjavská pahorkatina
12.Stredné BeskydyVonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia)Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská vrchovina, Podbeskydská brázda
13.Vihorlatsko-gutinská oblasťVnútorné Východné Karpaty (Subprovincia)Vihorlatské vrchy
14.Východné BeskydyVonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia)Čergov, Ľubovnianska vrchovina, Pieniny
15.Východoslovenská nížinaVeľká dunajská kotlina (Subprovincia)Východoslovenská rovina, Východoslovenská pahorkatina
16.Záhorská nížinaViedenská kotlina (Subprovincia)Borská nížina, Chvojnická pahorkatina
17.Západné BeskydyVonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia)Jablunkovské medzihorie, Moravsko-sliezske Beskydy, Turzovská vrchovina

Celky

Geomorfologické celky na Slovensku >>

>> Geomorfologické členenie Slovenska - tabuľka
>> Geomorfologické členenie Slovenska - stromové zobrazenie
>> Zoznam geomorfologických jednotiek na Slovensku
>> Geomorfologické celky na Slovensku
>> Geomorfologické členenie - slovník