Zoznam pohorí (geomorfologické celky)

Zoznam pohorí - geomorfologických celkov, ich podcelkov a nadradených jednotiek podľa geomorfologického členenia. V zozname sú uvedené tie pohoria, ktoré sú podľa geomorfologického členenia geomorfologickým celkom. Celok je jednotka šiestej úrovne v hierarchickom geomorfologickom členení (Sústava -> Podsústava -> Provincia -> Subprovincia -> Oblasť -> Celok -> Podcelok -> Časť). Doporučené - súvisejúce články: Geomorfológia Slovenska, Geografia Slovenska - základné informácie, Nížiny na Slovensku.

Pohorie - Celok

Nadradená jednotka - Oblasť

Podoblasti - podcelky

1.Biele Karpaty Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť)Beštiny, Kobylináč, Súčanská vrchovina, Žalostinská vrchovina, Javorinská hornatina, Kýčerská hornatina, Lopenícka hornatina, Bošácke bradlá, Vršatské bradlá
2.Javorníky Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť)Nízke Javorníky, Vysoké Javorníky
3.Jablunkovské medzihorie Západné Beskydy (Oblasť)
4.Moravsko-sliezske Beskydy Západné Beskydy (Oblasť)Zadné hory
5.Turzovská vrchovina Západné Beskydy (Oblasť)Predné vrchy, Zadné vrchy, Hornokysucké podolie, Kornická brázda
6.Kysucká vrchovina Stredné Beskydy (Oblasť)Vojenné, Bystrická brázda, Krásňanská kotlina, Kysucké bradlá
7.Kysucké Beskydy Stredné Beskydy (Oblasť)Javorský Beskyd, Rača
8.Oravská Magura Stredné Beskydy (Oblasť)Budín, Kubínska hoľa, Paráč
9.Oravská vrchovinaStredné Beskydy (Oblasť)Podchočská brázda, Veličnianska kotlina
10.Oravské Beskydy Stredné Beskydy (Oblasť)Babia hora, Ošust, Pilsko, Polhoranská vrchovina
11.Podbeskydská vrchovina Stredné Beskydy (Oblasť)Lesnianska planina
12.Čergov Východné Beskydy (Oblasť)
13.Ľubovnianska vrchovina Východné Beskydy (Oblasť)
14.Pieniny Východné Beskydy (Oblasť)
15.Bachureň Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)
16.Levočské vrchy Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)Levočské planiny, Levočská vrchovina, Levočská vysočina
17.Skorušinské vrchy Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)Kopec, Oravická Magura, Skorušina
18.Spišská Magura Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)Repisko, Veterný vrch
19.Spišsko-šarišské medzihorie Podhôľno-magurská oblasť (Oblasť)Hromovec, Stráže, Šarišské podolie, Jakubianska brázda, Ľubovnianska kotlina, Ľubotínska pahorkatina
20.Šarišská vrchovinaPodhôľno-magurská oblasť (Oblasť)Chminianska brázda, Sedlická brázda, Širocká brázda
21.Čierna hora Slovenské rudohorie (Oblasť)Bujanovské vrchy, Hornádske predhorie, Pokryvy, Roháčka, Sopotnické vrchy
22.Revúcka vrchovinaSlovenské rudohorie (Oblasť)Cinobanské predhorie, Dobšinské predhorie, Hrádok, Turecká, Železnícke predhorie
23.Slovenský kras Slovenské rudohorie (Oblasť)Jelšavský kras, Turnianska kotlina, Dolný vrch, Horný vrch, Jasová planina, Koniarska planina, Plešivská planina, Silická planina, Zádielska planina
24.Spišsko-gemerský krasSlovenské rudohorie (Oblasť)Muránska planina, Slovenský raj
25.Stolické vrchy Slovenské rudohorie (Oblasť)Klenovské vrchy, Málinské vrchy, Stolica, Tŕstie
26.Veporské vrchy Slovenské rudohorie (Oblasť)Balocké vrchy, Čierťaž, Fabova hoľa, Sihlianska planina
27.Volovské vrchy Slovenské rudohorie (Oblasť)Havranie vrchy, Hnilecké vrchy, Holička, Knola, Kojšovská hoľa, Pipitka, Zlatý stôl
28.Branisko Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)Sľubica, Smrekovica
29.Chočské vrchy Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)Choč, Prosečné, Sielnické vrchy
30.Kozie chrbty Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)Dúbrava, Važecký chrbát
31.Malá Fatra Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)Krivánska Fatra, Lúčanská Fatra
32.Malé Karpaty Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)Brezovské Karpaty, Čachtické Karpaty, Devínske Karpaty, Pezinské Karpaty
33.Nízke Tatry Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)Ďumbierske Tatry, Kráľovohoľské Tatry
34.Považský Inovec Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)Inovecké predhorie, Krahulčie vrchy, Nízky Inovec, Vysoký Inovec
35.Starohorské vrchy Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)
36.Strážovské vrchy Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)Malá Magura, Nitrické vrchy, Trenčianska vrchovina, Zliechovská hornatina
37.Súľovské vrchy Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)Skalky, Súľovské skaly, Manínska vrchovina
38.Tatry (pohorie) Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)Východné Tatry, Západné Tatry
39.Tribeč Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)Jelenec, Rázdiel, Veľký Tribeč, Zobor, Rázdiel
40.Veľká Fatra Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)Bralná Fatra, Hôľna Fatra, Lysec, Šiprúň, Šípska Fatra, Zvolen, Revúcke podolie
41.Žiar Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť)Horeňovo, Rovne, Sokol, Vyšehrad
42.Javorie Slovenské stredohorie (Oblasť)Podlysecká brázda, Lomnianska vrchovina, Javorianska hornatina
43.Kremnické vrchy Slovenské stredohorie (Oblasť)Malachovské predhorie, Turovské predhorie, Jastrabská vrchovina, Kunešovská hornatina, Flochovský chrbát
44.Ostrôžky Slovenské stredohorie (Oblasť)
45.Pohronský Inovec Slovenské stredohorie (Oblasť)Veľký Inovec, Vojšín, Lehotská planina
46.Poľana Slovenské stredohorie (Oblasť)Detvianske predhorie, Vysoká Poľana
47.Štiavnické vrchy Slovenské stredohorie (Oblasť)Skalka, Sitnianska vrchovina, Hodrušská hornatina
48.Vtáčnik Slovenské stredohorie (Oblasť)Nízky Vtáčnik, Raj, Vysoký Vtáčnik, Župkovská brázda
49.BurdaMatransko-slanská oblasť (Oblasť)Vyšehradská brána
50.Cerová vrchovina Matransko-slanská oblasť (Oblasť)Fiľakovská brázda, Bučenská vrchovina, Hajnáčska vrchovina, Mučínska vrchovina, Petrovská vrchovina
51.Slanské vrchy Matransko-slanská oblasť (Oblasť)Bogota, Makovica, Milič, Mošník, Šimonka
52.Zemplínske vrchyMatransko-slanská oblasť (Oblasť)Roňavská brána
53.Busov Nízke Beskydy (Oblasť)
54.Laborecká vrchovina Nízke Beskydy (Oblasť)Medzilaborecká brázda, Mikovská brázda, Papínska brázda, Repejovská brázda
55.Ondavská vrchovina Nízke Beskydy (Oblasť)Kurimská brázda, Mirošovská brázda, Raslavická brázda, Stropkovská brázda, Ohradzianska kotlina, Zborovská kotlina
56.Bukovské vrchy Poloniny (Oblasť)Bukovce, Nastaz
57.Vihorlatské vrchy Vihorlatsko-gutinská oblasť (Oblasť)Humenské vrchy, Popriečny, Vihorlat