Pohoria na Slovensku

Zoznam pohorí, o ktorých podrobnejšie informácie (napr. popis, poloha, zoznam vrchov  a štítov, geomorfologické zaradenie) sú uvedené na týchto stránkach. Doporučené / súvisejúce články: >> Zoznam pohorí na Slovensku - geomorfologické celky
 
Strana 1 z 7
Vysoké Tatry sú najvyššie pohorie na Slovensku a je jediným pohorím na Slovensku s alpským charakterom. Na Slovenskom území sa nachádzajú na severe Stredného Slovenska v Prešovskom kraji (v okresoch Poprad, Kežmarok) a v Žilinskom kraji (v okrese Liptovský Mikuláš).  Majú rozlohu 341 km² (260 km² na Slovensku a 81 km² v Poľsku). Najvyšší vrch je Gerlachovský štít (2 655 m.n.m.), ktorý je zároveň najvyšším vrchom na Slovensku.   Geomorfológia Vysoké Tatry sú časťou podcelku Východné ...

Pohorie Nízke Tatry sa nachádza v severnej časti stredného Slovenska na území Banskobystrického kraja (okres Banská Bystrica a Brezno), Žilinského kraja (okres Ružomberok a Liptovský Mikuláš) a Prešovského kraja (okres Poprad). Najvyšší vrch je Ďumbier (2 043 m. n. m.). Pohorie sa tiahne v dĺžke približne 95 km smerom zo západu na východ medzi údoliami riek Váhu a Hrona. Geomorfológia Nízke Tatry ako celok sú súčasťou Fatransko-tatranskej oblasti:

Západné Tatry je pohorie na severnom Slovensku. Na Slovenskom území sa nachádzajú na severe stredného Slovenska v Žilinskom kraji (v okrese Liptovský Mikuláš).  Rozloha pohoria je 380 km², z toho 286 km² sa nachádza na Slovensku a 94 km²  v Poľsku.  Najvyšší vrch je Bystrá (2 248,4 m. n. m.). Geomorfológia Západné Tatry sú časťou celku Tatry:

Belianske Tatry sú horské pásmo Východných Tatier na severozápade východného Slovenska - v Prešovskom kraji, v okrese Poprad. Hlavný hrebeň s dĺžkou 14 km prebieha v smere severozápad–juhovýchod a v strednej časti naň kolmo nadväzuje hlavný hrebeň Vysokých Tatier. Najvyšší vrch je Havran s výškou 2 151,5 m n. m., ktorý však nie je prístupný ako aj väčšina ostatného územia pre turistov kvôli ochrane prírody. Pohorie je prísne chránená rezervácia, je súčasťou TANAPu (Tatranského národného parku) a prístup je prísne ...

Bachureň je pohorie na severovýchode Slovenska - v Prešovskom kraji v okrese Sabinov a Prešov.  Najvyšším vrchom je Bachureň 1 081,5 m n. m.

Biele Karpaty je pohorie na hraniciach medzi Slovenskom a Moravou - na Slovenskom území v Trenčianskom kraji v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Považská Bystrica. Najvyšším vrchom je Veľká Javorina (969,8 m n. m.).

Branisko je pohorie na východnom Slovensku v Prešovskom kraji  (okresy Levoča, Prešov, Sabinov) a Košickom kraji (okresy Spišská Nová Ves a Gelnica). Pohorie, ktoré sa tiahne so severu na juh je približne 20 km dlhé a 5 km široké. Najvyšším vrchom je Smrekovica s výškou 1 200 m n. m. Sedlo Chvalabohu v priesmyku Branisko rozdeľuje pohorie na dve časti - podcelky. Severnejšia a masívnejšia Smrekovica s najvyšším vrchom Smrekovica (1 200 m n. m.) a južnejšia Sľubica s najvyšším vrchom Sľubica (1 129,4 m n ...

Busov je pohorie na severovýchode Slovenska v Prešovskom kraji, v okrese Bardejov. Je súčasťou horského celku Nízke Beskydy, ktoré sa nachádzajú na území juhovýchodného Polska a severovýchodného Slovenska. Najvyšší vrch je Busov (1 002 m n. m.).

Bukovské vrchy je pohorie v Prešovskom kraji v okrese Snina na východnom Slovensku. Najvyšší vrch je Kremenec (1 221 m. n. m.). Najvyšší bod Kremenca sa nachádza mimo územia Slovenska, približne 150 m východne - na poľsko-ukrajinskej štátnej hranici. Bukovské Vrchy sú súčasťou Národného parku Poloniny. Územie je spolu s chráneným územím Poľska a Ukrajiny zaradené do siete biosférických rezervácií pod názvom Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty. Na území sa Bukovských vrchov sa nachádzajú Karpatské ...

Cerová vrchovina je pohorie na južnom Slovensku, v Banskobystrickom kraji - v okrese Rimavská Sobota a na severe Maďarska. Najvyšším vrchom je Karanč (725,1 m. n. m.). Zo severu je pohorie obklopené Juhoslovenskou kotlinou, z juhu tvorí štátnu hranicu s Maďarskom. Maďarská časť pohoria má názov Cserhát (Cserhát-hegység).

Strana 1 z 7