Zoznam nížin na Slovensku

Nižšie je uvedený zoznam všetkých nížin na území Slovenska, ich nadradených jednotiek a podcelkov podľa geomorfologického členenia.  Na území Slovenska je 5 nížin. V zozname je zahrnutý tiež Dolnomoravský úval, ktorý je považovaný za riečnu nížinu -  nachádza na západnom Slovensku a na juhovýchode Českej republiky na dolnom toku rieky Morava. 
 

Nížina

Nadradená jednotka

Podoblasti

1.Borská nížina Záhorská nížina (Oblasť)Dolnomoravská niva, Myjavská niva, Gbelský bor, Záhorské pláňavy, Bor, Novoveská plošina, Podmalokarpatská zníženina
2.Dolnomoravský úvalJuhomoravská panva (Oblasť)Dyjsko-moravská niva
3.Podunajská nížina Malá dunajská kotlina (Subprovincia)Podunajská rovina, Podunajská pahorkatina
4.Východoslovenská nížina Veľká dunajská kotlina (Subprovincia)Východoslovenská rovina, Východoslovenská pahorkatina
5.Záhorská nížina Viedenská kotlina (Subprovincia)Borská nížina, Chvojnická pahorkatina