Nížiny na Slovensku

Zoznam nížin, o ktorých podrobnejšie informácie (napr. popis, poloha, geomorfologické zaradenie) sú uvedené na týchto stránkach. Doporučené / súvisejúce články: >> Zoznam nížin na Slovensku
 
Podunajská nížina sa nachádza na juhozápadnom Slovensku. Rozprestiera sa sa na územiach Nitrianskeho kraja, Trnavského kraja a Bratislavského kraja. Nachádza sa medzi riekou Dunaj (na juhu), pohorím Malé Karpaty (na západe) a ostatnými pohoriami Západných Karpát (na severe a východe). V juhozápadnej časti Podunajskej nížiny sa nachádza Žitný ostrov - najväčší riečny ostrov v Európe. Napriek tomu, že územie je využívané na poľnohospodársku výrobu (je to najúrodnejšie územie Slovenska), zachovalo sa tu množstvo prírodne ...

Východoslovenská nížina sa nachádza na juhovýchodnom Slovensku (južná časť Východného Slovenska). Rozprestiera sa sa na území Košického kraja a z časti zasahuje do južnej časti Prešovského kraja. Južný okraj tvorí štátnu hranicu s Maďarskom, na východe ju ohraničuje štátna hranica s Ukrajinou, na západe prechádza do pohoria Slanské vrchy a na severe susedí s pohorím Nízke Beskydy (podcelok Beskydské predhorie) a Vihorlatskými vrchmi. Východoslovenská nížina je rozsiahla rovinatá oblasť, ktorej nadmorská výška sa ...

Záhorská nížina sa nachádza na juhozápade Slovenska. Rozprestiera sa sa na územiach Bratislavského kraja a Trnavského kraja. Na severe susedí s pohorím Biele Karpaty, na východe s pohorím Malé Karpaty, na juhu a juhozápade s Rakúskom a na severozápade s Dolnomoravským úvalom. Západná a južná časť je prevažne rovinatá, na severe a na východe sa jej vzhľad približuje pahorkatine. Povrch nížiny tvoria poľnohospodárske plochy, ktoré sa striedajú s borovicovými lesmi, naviatymi pieskami a vodnými plochami. Z ...

Borská nížina je časťou Záhorskej nížiny. Je to územie s rovinatým až pahorkatinným charakterom. Z geomorfologického hľadiska je Borská nížina ako celok súčasťou oblasti Záhorská nížina (Alpsko-himalájska sústava -> Panónska panva -> Západopanónska panva -> Viedenská kotlina -> Záhorská nížina) a delí sa na geomorfologické podcelky Bor, Podmalokarpatská zníženina, Novoveská plošina, Záhorské pláňavy, Gbelský bor, Dolnomoravská niva, Myjavská niva. >> Geomorfologické členenie Slovenska >> Pohoria na Slovensku >> ...