Územné a správne členenie Slovenska

Súčasné územné a správne členenie Slovenska bolo schválené zákonom 221/1996 Z. z. a súvisiacimi zákonmi a predpismi. Podľa týchto právnych predpisov boli na výkon štátnej správy územia vytvorené územné celky (samosprávne územné celky) a správne celky.
 
1. Územné usporiadanie

Územné celky (samosprávne územné celky) sú:
 
  • Samosprávne kraje (vyššie územné celky)
  • Obce

Samosprávny kraj (vyšší územný celok)

Samosprávny kraj (neformálne župa, kraj) je najvyššia samosprávna jednotka na Slovensku. Je riadený predsedom samosprávneho kraja (neformálne županom). Každý okres v kraji má v krajskom zastupiteľstve zastúpenie podľa počtu obyvateľov. Územný obvod vyššieho územného celku je zhodný len s územným obvodom kraja.
 
Kraje na Slovensku


Samosprávne kraje na Slovensku
 

Samosprávny kraj
 
Sídlo v meste Územný obvod
Bratislavský samosprávny kraj Bratislava Bratislavský kraj
Trnavský samosprávny kraj Trnava Trnavský kraj
Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín Trenčiansky kraj
Nitriansky samosprávny kraj Nitra Nitriansky kraj
Žilinský samosprávny kraj Žilina Žilinský kraj
Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Košický samosprávny kraj Košice Košický kraj
Prešovský samosprávny kraj Prešov Prešovský kraj

Obce

Obec je základný samosprávny celok na Slovensku.
 
2. Správne usporiadanie

Správne celky sú kraje a okresy.  Kraje sa členia na okresy. Správnymi celkami sú tiež obce a vojenské obvody, ak podľa osobitných zákonov vykonávajú štátnu správu. Na Slovensku je 8 krajov a 79 okresov.
 

Doporučené - súvisejúce články:

>> Kraje na Slovensku
>> Zoznam krajov na Slovensku
>> Zoznam okresov na Slovensku