Zoznam krajov na Slovensku

 
Zoznam krajov na Slovensku - rozloha, počet obyvateľov, počet okresov a počet obcí
Počet obyvateľov je uvedený k 31.12.2017
Celkový počet obcí je uvedený vrátene miest Bratislava a Košice ako celku (bez mestských častí)

Názov

Rozloha km2 (*)

Počet obyvateľov (*)

Počet okresov

Počet obcí
(vrátane miest)

1.Banskobystrický kraj 9 454,01 649 788 13 516
2.Bratislavský kraj 2 052,62 650 838 8 73
3.Košický kraj 6 754,32 799 217 11 440
4.Nitriansky kraj 6 343,73 678 692 7 354
5.Prešovský kraj 8 972,89 823 826 13 665
6.Trenčiansky kraj 4 501,80 587 364 9 276
7.Trnavský kraj 4 146,30 562 372 7 251
8.Žilinský kraj 6 808,52 691 023 11 315

SPOLU:

49 034,20

5 443 120

79

2 890

(*) Zdroj: www.statistics.sk