Kraje na Slovensku

Slovensko je rozdelené administratívne a územno-správne na 8 krajov:
 
 
Súvisejúce / doporučené články
Zoznam krajov na Slovensku
Hlavným mestom kraja je mesto Banská Bystrica, ktoré je počtom obyvateľov 78 484 (31.12.2017) piatym najväčším mestom na Slovensku. Banskobystrický kraj má rozlohu 9 454,01 km2 a 649 788 obyvateľov (31.12.2017). Kraj hraničí s Nitrianskym, Trenčianskym, Žilinským, Prešovským a Košickým krajom, s Maďarskom na juhu. Územie kraja má horský a podhorský charakter, na juhu z malej časti nížinný charakter. Pokrývajú ho pohoria Nízke Tatry, Veľká Fatra, Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, Veporské vrchy, Stolické vrchy, Javorie, Ostrôžky, Cérová Vrchovina.  Juhoslovenská kotlina a pohorie Cérová ...

Hlavným mestom kraja je mesto Bratislava - hlavné mesto Slovenskej Republiky, ktoré je počtom obyvateľov 429 564 (31.12.2017) najväčším mestom na Slovensku. Bratislavský kraj má rozlohu 2 052,62 km2 a 650 838 obyvateľov (31.12.2017). Bratislavský kraj leží na západe Slovenska. Susedí s Rakúskom, Maďarskom a Trnavským krajom. Územie kraja je v západnej časti tvorené Záhorskou nížinou, z juhozápadu na severovýchod sa rozkladá pohorie Malých Karpát, východnú a juhovýchodnú časť zaberá Podunajská nížina. >> Okresy v Bratislavskom kraji >> Mestá a obce v Bratislavskom ...

Hlavným mestom kraja je mesto Košice, ktoré je počtom obyvateľov 239 095 (31.12.2017) druhým najväčším mestom na Slovensku. Košický kraj má rozlohu 6 754,32 km2  a 799 217 obyvateľov (31.12.2017). Hornatejšia je západná časť kraja, ktorá má horský a podhorský charakter. Tvoria ju pohoria Slovenské rudohorie -  Volovské vrchy, Slovenský kras, Slovenský raj a Rožňavská kotlina. Zo severu na juh sa tiahne pohorie Slanské vrchy a okrajom sem zasahujú i Revúcka vrchovina a na severe Čierna hora. Východná časť kraja má prevažné nížinný charakter, z väčšej časti ju pokrýva Východoslovenská ...

Hlavným mestom kraja je mesto Nitra, ktoré je počtom obyvateľov 77 048 (31.12.2017)  šiestym najväčším mestom na Slovensku. Nitriansky kraj má rozlohu 6 343,73 km2 a 678 692 obyvateľov (31.12.2017). Na západe susedí s Trnavským krajom, na severe s Trenčianskym krajom a na východe s Banskobystrickým krajom. Povrch kraja je prevažne rovinatý a nižinný, prerušovaný pahorkatinami. Na severe sa krajom tiahne pohorie Tríbeč, severovýchod je lemovaný výbežkami Štiavnických vrchov a z časti  Pohronským Inovcom. Najväčšiu časť ma juhovýchode a juhu zaberá kvalitná poľnohospodárska pôda ...

Hlavným mestom kraja je mesto Prešov, ktoré je počtom obyvateľov 89 138 (31.12.2017) tretím najväčším mestom na Slovensku. Prešovský kraj má rozlohu 8 972,89 km2 a 823 826 obyvateľov (31.12.2017). Kraj sa rozprestiera v smere západ - východ. Vypĺňa celú severovýchodnú časť Slovenska (je najvýchodnejším krajom SR). Prešovský kraj má spoločné hranice s dvoma štátmi, Poľskom, Ukrajinou a s troma slovenskými krajmi, Košickým, Banskobystrickým a Žilinským krajom. Územie regióna má prevažne horský charakter. Región pokrývajú podcelky Vysokých Tatier a Belianskych Tatier. Územie pokrývajú ...

Hlavným mestom kraja je mesto Trenčín, ktoré je počtom obyvateľov 55 537 (31.12.2017) ôsmym najväčším mestom na Slovensku. Trenčiansky kraj má rozlohu 4 501,80 km2  a 587 364 obyvateľov (31.12.2017). Trenčiansky kraj susedí na severovýchode so Žilinským krajom, na juhovýchode s Banskobystrickým, na juhu s Nitrianskym, na juhozápade s Trnavským a na severozápade s Českou Republikou. Reliéf kraja je mimoriadne členitý, juh má podobu pahorkatiny, kým sever je hornatejší. Najdlhšia slovenská rieka Váh vertikálne pretína kraj na dve časti a vytvára Trenčiansku kotlinu. Na západe kotlinu ...

Hlavným mestom kraja je mesto Trnava, ktoré je počtom obyvateľov 65 382 (31.12.2017) siedmym najväčším mestom na Slovensku. Trnavský kraj má rozlohu 4 146,30  km2  a 562 372 obyvateľov (31.12.2017). Trnavský y kraj leží takmer v geografickom strede Európy a hraničí s tromi štátmi – s Českou republikou, Rakúskom  a Maďarskom a s tromi krajmi - s Bratislavským krajom, Trenčianskym a Nitrianskym krajom.  Západnú a severozápadnú časť kraja zaberá Záhorská nížina. Strednú a južnú časť Trnavského samosprávneho kraja zaberá Podunajská nížina. Záhorská a Podunajská nížina sú oddelené pásmom ...

Hlavným mestom kraja je mesto Žilina, ktoré je počtom obyvateľov 80 978 (31.12.2017) štvrtým najväčším mestom na Slovensku. Žilinský kraj má rozlohu 6 808,52 km2 a 691 023 obyvateľov (31.12.2017). Hraničí s Českom na severozápade, na severe s Poľskom, na východe s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom. Hornaté územie kraja spadá z geomorfologického hľadiska do Západných Karpát. Rieka Váh rozdeľuje územie na dve časti. Severnú časť s pohoriami Vysoké Tatry, Západné Tatry,  Skorušinské vrchy, Oravské Beskydy, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Chočské vrchy, Krivánska Fatra, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Javorníky.  Južnú časť s pohoriami Nízke Tatry, Veľká ...