SNG - Slovenská národná galéria - Zvolenský zámok - Vstupné

Vstupné:

dospelí: 2,70 €
študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1,00 €
ITIC, ISIC, EURO 26: 1,00 €
žiaci a žiačky ZŠ: 0,70 €
rodinná vstupenka (2 dospelí + min. 1. dieťa): 5,40 €
dospelí - Sphere card: 2,30 €
študenti SŠ a VŠ - Sphere card: 0,90 €
fotografovanie bez blesku a videa: 2,00 €

Vstup voľný:

prvá nedeľa v mesiaci
návštevníci s trvalým pobytom vo Zvolene
deti do 6 rokov
držitelia karty ICOM, AICA a novinárskych preukazov
študenti výtvarného zamerania
pedagogický dozor (1 pedagóg na 20 žiakov)
školy na území mesta Zvolen (voľný vstup do expozícií bez služieb)

Vstup s lektorským sprievodom:
Lektorský sprievod sa poskytuje podľa možnosti len vopred nahláseným skupinám (min. počer osôb v skupine je 20)

dospelí 4,00 €
študenti a študentky SŠ a VŠ, dôchodcovia, ZŤP: 1,50 €
žiaci a žiačky ZŠ: 1,20 €
deti MŠ: 0,50 €

Animačné programy, tvorivé dielne a špecializované výklady:

deti MŠ: 0,20 € / 0,50 €
žiaci ZŠ: 0,50 € / 1,20 €
študenti SŠ: 0,70 € / 1,50 €
študenti VŠ: 0,70 € / 1,50 €

Súvisejúce články

Objekty, služby, atrakcie v okolí (do 50 km - priama vzdialenosť)

Zvonica dreveného kostola - Hronsek
8,68 km
Mesto / Obec: Hronsek
Drevený kostol Hronsek
8,68 km
Mesto / Obec: Hronsek
Múzem Slovenského národného povstania - Múzeum SNP
18,11 km
Mesto / Obec: Banská Bystrica
Kalvária Banská Štiavnica
20,02 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Dedičná štôlňa Glanzenberg
21,18 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Banská Štiavnica (Mesto)
21,18 km
Štiavnické tajchy
21,20 km
Tajch Veľká Vodárenská
21,20 km
Námestie svätej Trojice - Banská Štiavnica
21,40 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Berggericht – expozícia minerálov
21,40 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici
21,45 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Nový zámok
21,46 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Starý zámok
21,50 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Betlehem Banska Štiavnica
21,54 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Kaštieľ Svätý Anton
21,65 km
Mesto / Obec: Svätý Anton
Tajch Ottergrund
22,05 km
Banské múzeum v prírode – skanzen
22,29 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Tajch Klinger
22,54 km
Baňa Hodruša
25,10 km
Mesto / Obec: Hodruša - Hámre
Organ Špania Dolina
26,16 km
Mesto / Obec: Špania Dolina
Počúvadlo
27,28 km
Národná kultúrna pamiatka Kalište - Múzeum SNP
30,02 km
Mesto / Obec: Baláže
Zveropark
31,12 km
Mesto / Obec: Žarnovica
Pamätník Nemecká - Múzeum SNP
33,24 km
Mesto / Obec: Nemecká
Čiernohronská lesná železnica (ČHZ)
43,41 km
Mesto / Obec: Čierny Balog
Bojnice (Mesto)
46,10 km
Bojnický zámok
46,51 km
Mesto / Obec: Bojnice
ZOO Bojnice
46,56 km
Mesto / Obec: Bojnice
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km