Slovenská národná galéria - Zvolenský zámok - Vstupné

Vstupné:

dospelí: 2,70 €
študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1,00 €
ITIC, ISIC, EURO 26: 1,00 €
žiaci a žiačky ZŠ: 0,70 €
rodinná vstupenka (2 dospelí + min. 1. dieťa): 5,40 €
dospelí - Sphere card: 2,30 €
študenti SŠ a VŠ - Sphere card: 0,90 €
fotografovanie bez blesku a videa: 2,00 €

Vstup voľný:

prvá nedeľa v mesiaci
návštevníci s trvalým pobytom vo Zvolene
deti do 6 rokov
držitelia karty ICOM, AICA a novinárskych preukazov
študenti výtvarného zamerania
pedagogický dozor (1 pedagóg na 20 žiakov)
školy na území mesta Zvolen (voľný vstup do expozícií bez služieb)

Vstup s lektorským sprievodom:
Lektorský sprievod sa poskytuje podľa možnosti len vopred nahláseným skupinám (min. počer osôb v skupine je 20)

dospelí 4,00 €
študenti a študentky SŠ a VŠ, dôchodcovia, ZŤP: 1,50 €
žiaci a žiačky ZŠ: 1,20 €
deti MŠ: 0,50 €

Animačné programy, tvorivé dielne a špecializované výklady:

deti MŠ: 0,20 € / 0,50 €
žiaci ZŠ: 0,50 € / 1,20 €
študenti SŠ: 0,70 € / 1,50 €
študenti VŠ: 0,70 € / 1,50 €

Súvisejúce / doporučené články

Objekty, služby, atrakcie v okolí (do 50 km - priama vzdialenosť)
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km