Vzhľadom na lockdown na Slovensku sú múzeá, galérie, hrady a zámky a iné turistické atrakcie a inšitúcie do 24.01.2021 zatvorené

SNG - Slovenská národná galéria - Zvolenský zámok

Kraj / Region: Banskobystrický kraj
Okres: Zvolen
Mesto / Obec: Zvolen
Turistická lokalita: Zvolensko - Podpoľanie - región
Leží pri rieke: Hron
Zem. šírka: 48° 34' 22.70532" / 48.5729737
Zem. dľžka: 19° 7' 39.673200000133" / 19.127687000000037
Zvolenský zámok Stredoveký zámok vo Zvolene je v súčasnosti aj najbohatšou obrazárňou na Slovensku. Jeho priestory ponúkajú návštevníkom veľkú kolekciu starého umenia od 14. do 19. storočia. Siene prízemia a prvého poschodia sú výstavným priestorom s množstvom umeleckých druhov, tém aj štýlov.

Zvolenský zámok dal postaviť uhorský kráľ Ľudovít z Anjou v poslednej tretine 14. storočia na mieste starešej kúrie. Pôvodne slúžil ako občasné sídlo dvora a od roku 1424 patril uhorským kráľovnám. Bol to preto jeden z mála gotických hradov určených predovšetkým na komfortné bývanie s minimálnym strategickým či obranným významom – v období svojho vzniku sa nachádzal v bezpečnom vnútrozemí Uhorska.

Stavba patrí medzi tzv. kastelové hrady, pravidelný obdĺžnikový pôdorys má štyri dvojpodlažné krídla zoskupené okolo ústredného nádvoria. Palác bol rozčlenený dvojicou veží na západnej strane a kaplnkou, ktorá na východnej strane prevyšovala obytné krídlo. Celý komplex uzatvárala obvodová hradba. Vstup do hradu – orientovaný k mestu – viedol cez prejazd do nádvoria. Prízemie hradu slúžilo prevažne na hospodárske a skladovacie účely. Obytné a reprezentačné priestory boli sústredené na prvom poschodí okolo objektu hradnej kaplnky.

Na prelome 15. a 16. storočia bol hrad prvýkrát prestavaný. Vtedy vybudovali nové vonkajšie opevnenie s vežovou vstupnou bránou a nárožnými baštami a tiež bola vytvorená maliarska výzdoba kráľovskej dvorany. V 1. polovici 16. storočia sa sa v dôsledku ohrozenia z Osmanskej ríše pristúpilo k renesančnej prestavbe zámku. Od roku 1575 tu sídlila stála vojenská posádka na čele so zvolenskými županmi. Počas prestavby bol objekt nadstavený o ďalšie dve podlažia s nárožnými vežičkami a strieľňami po celom obvode vonkajších stien a veľkou strieľňou pre delá na severnej fasáde. Turci však Zvolenský zámok ani mesto nikdy nedobyli.

V 1. polovici 17. storočia sa uskutočnila baroková prestavba, počas ktorej boli reprezentačné siene 1. poschodia prebudované na viacero menších miestností. Ďalšie väčšie zmeny boli vykonané až v 2. polovici 18. storočia. Súvisela s nimi najmä prestavba dvojpodlažnej gotickej kaplnky, ktorá prekryla takmer všetky stopy jej pôvodnej stredovekej podoby.

S úpadkom ťažby drahých kovov v banských mestách a po presídlení župných úradov do Banskej Bystrice (1789) zámok postupne strácal svoj pôvodný význam. V roku 1805 ho vtedajší majitelia Esterházyovci predali štátu a v jeho prázdnych miestnostiach sídlil súd, väznica a sklad tabaku.

Od barokovej prestavby realizovala provizórne opravy zámku až Uhorská pamiatková komisia v rokoch 1894 a 1906. V rokoch 1957 – 1969 sa uskutočnila jeho rozsiahla rekonštrukcia a v roku 1961 bol zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Od roku 1965 je zámok súčasťou Slovenskej národnej galérie. Metódy jeho rekonštrukcie uprednostňovali zachovanie historicky a výtvarne najhodnotnejších fáz stavby s ťažiskom na obdobia gotiky a renesancie. Vďaka obnoveniu pôvodnej gotickej ochodze získalo nádvorie pôvodnú monumentalitu. V jeho dlažbe sa vyznačením starších základov románskeho kostola uplatnili tiež archeologické nálezy. K renovácii zámockej kaplnky sa pristúpilo až v 90. rokoch 20. storočia. Exteriéru aj interiéru bola vrátená podoba neskorého baroka z 2. polovice 18. storočia so zachovaním fragmentov gotických prvkov vo forme tzv. analytickej prezentácie.

V súčasnosti sú v hlavnej palácovej časti umiestnené expozície a depozitáre SNG, ich ťažisko spočíva na Obrazárni – zbierke európskeho maliarstva 16. – 19. storočia. V zámockej kaplnke sa pravidelne konajú bohoslužobné obrady rôznych konfesií. Priestory však majú aj rozmanité dočasné funkcie: Kráľovská sieň s kazetovým stropom a portrétmi panovníkov je zároveň koncertnou sálou, Rytierska sieň na prízemí severného krídla sa využíva na mestské občianske obrady.

Objekty, služby, atrakcie v okolí (do 50 km - priama vzdialenosť)

Zvonica dreveného kostola - Hronsek
8,68 km
Mesto / Obec: Hronsek
Drevený kostol Hronsek
8,68 km
Mesto / Obec: Hronsek
Betlehem Trnavá Hora
12,87 km
Mesto / Obec: Trnavá Hora
Múzem Slovenského národného povstania - Múzeum SNP
18,11 km
Mesto / Obec: Banská Bystrica
Kalvária Banská Štiavnica
20,02 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Dedičná štôlňa Glanzenberg
21,18 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Banská Štiavnica (Mesto)
21,18 km
Štiavnické tajchy
21,20 km
Tajch Veľká Vodárenská
21,20 km
Námestie svätej Trojice - Banská Štiavnica
21,40 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Berggericht – expozícia minerálov
21,40 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici
21,45 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Nový zámok
21,46 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Starý zámok
21,50 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Betlehem Banska Štiavnica
21,54 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Kaštieľ Svätý Anton
21,65 km
Mesto / Obec: Svätý Anton
Tajch Ottergrund
22,05 km
Banské múzeum v prírode – skanzen
22,29 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Tajch Klinger
22,54 km
Baňa Hodruša
25,10 km
Mesto / Obec: Hodruša - Hámre
Organ Špania Dolina
26,16 km
Mesto / Obec: Špania Dolina
Počúvadlo
27,28 km
Národná kultúrna pamiatka Kalište - Múzeum SNP
30,02 km
Mesto / Obec: Baláže
Zveropark
31,12 km
Mesto / Obec: Žarnovica
Pamätník Nemecká - Múzeum SNP
33,24 km
Mesto / Obec: Nemecká
Čiernohronská lesná železnica (ČHZ)
43,41 km
Mesto / Obec: Čierny Balog
Bojnice (Mesto)
46,10 km
Bojnický zámok
46,51 km
Mesto / Obec: Bojnice
ZOO Bojnice
46,56 km
Mesto / Obec: Bojnice
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku

Výber zo súvisejúcich kategórií