Národné parky (NP)

Národný park (NP) je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou, alebo v prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. Na území NP platí 3. stupeň ochrany, ak nie je ustanovené inak.

Národné parky na Slovensku - zoznam, rozloha, kraj, okres

Tento článok nadväzuje na: Ochrana prírody a chránené územia
Mapa
Hranice území na mape sú informatívne
Por. č. NázovKódRozloha ha
(*)
Ochranné pásmo ha
(*)
Kraj - Okres
1.Tatranský národný park (TANAP)NP73 800,000030 703,0000Žilinský kraj - Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Prešovský kraj - Kežmarok, Poprad
2.Pieninský národný park (PIENAP)NP3 749,622622 444,1676Prešovský kraj - Kežmarok, Stará Ľubovňa
3.Národný park Nízke Tatry (NAPANT)NP72 842,0000110 162,0000Žilinský kraj - Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Prešovský kraj - Poprad, Banskobystrický kraj - Banská Bystrica, Brezno
4.Národný park Slovenský raj (NPSR)NP19 413,67005 474,7600Prešovský kraj - Poprad, Banskobystrický kraj - Brezno, Košický kraj - Rožňava, Spišská Nová Ves
5.Národný park Malá Fatra (NPMF)NP22 630,000023 262,0000Žilinský kraj - Dolný Kubín, Martin, Žilina
6.Národný park Muránska planina (NPMP)NP20 317,802121 697,9644Banskobystrický kraj - Brezno, Revúca, Rimavská Sobota
7.Národný park Poloniny (NPP)NP29 805,051410 973,2893Prešovský kraj - Snina
8.Národný park Veľká Fatra (NPVF)NP40 371,343326 132,5817Žilinský kraj - Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, Banskobystrický kraj - Banská Bystrica
9.Národný park Slovenský kras (NPSK)NP34 611,083211 741,5677Košický kraj - Košice - okolie, Rožňava
Spolu: (9) 317 540,5726262 591,3307
OP - Ochranné pásmo Viac informácií
NP - Národný park
(*) Stav: 31.12.2019
Podiel z rozlohy Slovenskej republiky:
Rozloha ha (bez ochranného pásma): (317 540,5726 ha): 6,4758 % z územia Slovenskej republiky
Ochranné pásmo ha: (262 591,3307 ha): 5,3552 % z územia Slovenskej republiky
Spolu (Rozloha ha + Ochranné pásmo ha): (580 131,9033 ha): 11,8310 % z územia Slovenskej republiky
Rozloha Slovenskej republiky: 49 035 km2 (4 903 500 ha)