Chránené krajinné prvky (CHKP)

Chránený krajinný prvok (CHKP) je významný krajinný prvok, ktorý plní funkciu biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku najmä miestneho alebo regionálneho významu. Na území CHKP platí 2., 3., 4. alebo 5. stupeň ochrany.

Chránené krajinné prvky (CHKP) na Slovensku - zoznam, rozloha, kraj, okres

Tento článok nadväzuje na: Ochrana prírody a chránené územia
Por. č. NázovKódRozloha ha
(*)
Ochranné pásmo ha
(*)
Kraj - Okres
1.Vápenický potokCHKP2,5161 nemá OPBratislavský kraj - Bratislava IV
Spolu: (1) 2,5161
OP - Ochranné pásmo Viac informácií
CHKP - Chránený krajinný prvok
(*) Stav: 31.12.2019
Podiel z rozlohy Slovenskej republiky:
Rozloha ha (bez ochranného pásma): (2,5161 ha): 0,0001 % z územia Slovenskej republiky
Rozloha Slovenskej republiky: 49 035 km2 (4 903 500 ha)