Chránené krajinné oblasti (CHKO)

Chránená krajinná oblasť (CHKO)  je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability,  s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo so špecifickými formami historického osídlenia. Na území CHKO platí 2. stupeň ochrany, ak nie je ustanovené inak.

Chránené krajinné oblastí (CHKO) na Slovensku - zoznam, rozloha, kraj, okres

Tento článok nadväzuje na: Ochrana prírody a chránené územia
Mapa
Hranice území na mape sú informatívne
Por. č. NázovKódRozloha ha
(*)
Ochranné pásmo ha
(*)
Kraj - Okres
1.Biele KarpatyCHKO44 568,0000-Trenčiansky kraj - Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Trenčín, Trnavský kraj - Skalica
2.Cerová vrchovinaCHKO16 771,2273-Banskobystrický kraj - Lučenec, Rimavská Sobota
3.Dunajské luhyCHKO12 284,4609-Bratislavský kraj - Bratislava II, Bratislava V, Senec, Nitriansky kraj - Komárno, Trnavský kraj - Dunajská Streda
4.Horná OravaCHKO58 738,0000-Žilinský kraj - Námestovo
5.KysuceCHKO65 462,0000-Žilinský kraj - Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Žilina, Trenčiansky kraj - Považská Bystrica, Púchov
6.LatoricaCHKO23 198,4602-Košický kraj - Michalovce, Trebišov
7.Malé KarpatyCHKO64 610,1202-Trnavský kraj - Trnava, Trenčiansky kraj - Nové Mesto nad Váhom, Bratislavský kraj - Bratislava II, Bratislava IV, Malacky, Pezinok
8.PoľanaCHKO20 360,4804-Banskobystrický kraj - Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen
9.PonitrieCHKO37 665,4100-Banskobystrický kraj - Žarnovica, Trenčiansky kraj - Partizánske, Prievidza, Nitriansky kraj - Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce
10.Strážovské vrchyCHKO30 979,0000-Trenčiansky kraj - Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Žilinský kraj - Bytča, Žilina
11.Štiavnické vrchyCHKO77 630,0000-Banskobystrický kraj - Banská Štiavnica, Krupina, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Nitriansky kraj - Levice
12.Vihorlatský prales (Vihorlat)CHKO17 485,2428-Košický kraj - Michalovce, Sobrance, Prešovský kraj - Humenné, Snina
13.Východné KarpatyCHKO25 307,1072-Prešovský kraj - Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník
14.ZáhorieCHKO27 522,0000-Bratislavský kraj - Bratislava IV, Malacky
Spolu: (14) 522 581,5090
OP - Ochranné pásmo Viac informácií
CHKO - Chránená krajinná oblasť
(*) Stav: 31.12.2019
Podiel z rozlohy Slovenskej republiky:
Rozloha ha (bez ochranného pásma): (522 581,5090 ha): 10,6573 % z územia Slovenskej republiky
Ochranné pásmo ha: (0,0000 ha): 0,0000 % z územia Slovenskej republiky
Spolu (Rozloha ha + Ochranné pásmo ha): (522 581,5090 ha): 10,6573 % z územia Slovenskej republiky
Rozloha Slovenskej republiky: 49 035 km2 (4 903 500 ha)