Karpatské bukové pralesy UNESCO

Tento článok nadväzuje na: Chránené územia - prehľad a členenie

Karpatské bukové pralesy v Národnom parku Poloniny v Bukovských vrchoch a v Chránenej krajinnej oblasti  Vihorlat vo Vihorlatských vrchoch boli vyhlásené za Svetové prírodné dedičstvo UNESCO v roku 2007 spolu s ďalšími pralesmi na územi Ukrajiny. V roku 2011 sa zoznam území rozšíril o päť starých lesov nemecka a bol zapísaný pod názvom Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. V roku 2017 bol zoznam rozšírený o ďalšie lokality vo vybraných európskych krajinách pod názvom Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.
Mesto / Obec: Kalná Roztoka
Okres: Snina
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Zemplín - Horný Zemplín
Pohorie: Bukovské vrchy
Svetové dedičstvo: Prírodné dedičstvo UNESCO
Havešová je národná prírodná rezervácia v Národnom parku Poloniny v Bukovských vrchoch. Prales Havešová sa nachádza v blízkosti obcí Stakčínska Roztoka a Kalná Roztoka v Prešovskom kraji, v okrese Snina. Územie bolo vyhlásené za Svetové prírodné dedičstvo UNESCO v roku 2007 spolu s ďalšími pralesmi na územi Slovenska a Ukrajiny. V roku 2011 sa zoznam území rozšíril o päť starých lesov nemecka a bol zapísaný pod názvom Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. V roku 2017 bol zoznam rozšírený o ďalšie lokality vo vybraných európskych krajinách pod názvom Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.
Mesto / Obec: Uličské Krivé
Okres: Snina
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Zemplín - Horný Zemplín
Pohorie: Bukovské vrchy
Svetové dedičstvo: Prírodné dedičstvo UNESCO
Rožok je malá národná prírodná rezervácia, ktorá sa nachádza na východe Slovenska v Bukovských vrchoch. Obsahuje les pralesovitého charakteru a nachádzajú sa tu hlavne buky. Rezervácia patrí pod Národný park Poloniny. Územie bolo vyhlásené za Svetové prírodné dedičstvo UNESCO v roku 2007 spolu s ďalšími pralesmi na územi Slovenska a Ukrajiny. V roku 2011 sa zoznam území rozšíril o päť starých lesov nemecka a bol zapísaný pod názvom Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. V roku 2017 bol zoznam rozšírený o ďalšie lokality vo vybraných európskych krajinách pod názvom Staré ...
Mesto / Obec: Nová Sedlica
Okres: Snina
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Zemplín - Horný Zemplín
Pohorie: Bukovské vrchy
Svetové dedičstvo: Prírodné dedičstvo UNESCO
Stužica je národná prírodná rezervácia, pôvodný karpatský prales, ktorý sa rozprestiera v hlbokom údolí okolo Stužickej rieky na rozhraní Slovenska, Poľska a Ukrajiny v Bukovských vrchoch - v národnom parku Poloniny - neďaleko najvýchodnejšej slovenskej obce Nová Sedlica. Územie bolo vyhlásené za Svetové prírodné dedičstvo UNESCO v roku 2007 spolu s ďalšími pralesmi na územi Slovenska a Ukrajiny. V roku 2011 sa zoznam území rozšíril o päť starých lesov nemecka a bol zapísaný pod názvom Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. V roku 2017 bol zoznam rozšírený o ďalšie ...
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Zemplín - Horný Zemplín, Zemplín - Dolný Zemplín
Pohorie: Vihorlatské vrchy
Svetové dedičstvo: Prírodné dedičstvo UNESCO
Vihorlatský prales je územie vo Vihorlatských vrchoch, ktoré bolo vyhlásené za lokalitu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Dôvodom boli zachovalé bukové pralesy s vyše 240-ročnými exemplármi. Územie bolo vyhlásené za Svetové prírodné dedičstvo UNESCO v roku 2007 spolu s ďalšími pralesmi na územi Slovenska a Ukrajiny. V roku 2011 sa zoznam území rozšíril o päť starých lesov nemecka a bol zapísaný pod názvom Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. V roku 2017 bol zoznam rozšírený o ďalšie lokality vo vybraných európskych krajinách pod názvom Staré bukové lesy a bukové ...