Jaskyne UNESCO - zoznam

Jaskyne Slovenského krasu - prírodné dedičstvo UNESCO na Slovensku
(zoznam, kraj, okres, obec)

Tento článok nadväzuje na: Ochrana prírody a chránené územia
Por. č. Názov(*) Dĺžka m.(**) Hĺbka m. Pozn.Kraj - Okres Obec (***)
1.Domica5368 / 930 70Košický kraj, Okres Rožňava Kečovo
2.Dobšinská ľadová jaskyňa1491 / 515 75Košický kraj, Okres Rožňava Dobšiná
3.Diviačia priepasť- 123Košický kraj, Okres Rožňava Plešivec
4.Drienovská jaskyňa-1348 / - Košický kraj, Okres Košice - okolie Drienovec
5.Hrušovská jaskyňa-780 / - Košický kraj, Okres Rožňava Hrušov
6.Jasovská jaskyňa2811 / 720 55Košický kraj, Okres Košice - okolie Jasov
7.Gombasecká jaskyňa1525 / 530 15Košický kraj, Okres Rožňava Slavec
8.Silická ľadnica-1100 / - 110Košický kraj, Okres Rožňava Silica
9.Jaskyňa Skalistého potoka-7107 / - Košický kraj, Okres Košice - okolie Háj
10.Kunia priepasť-933 / - 203Košický kraj, Okres Košice - okolie Háj
11.Krásnohorská jaskyňa-1355 / - Košický kraj, Okres Rožňava Krásnohorská Dlhá Lúka
12.Ochtinská aragonitová jaskyňa585 / 300 30Košický kraj, Okres Rožňava Ochtiná
13.Obrovská priepasť- 100Košický kraj, Okres Rožňava Jablonov nad Turňou
14.Snežná diera-100 / - 25Košický kraj, Okres Rožňava Bôrka
15.Zvonivá diera (Zvonivá jama)- 100,50Košický kraj, Okres Rožňava Plešivec
(*) Prístupnosť pre verejnosť
(**) Dĺžka / Sprístupnená dĺžka - Dĺžka prehliadkovej trasy (m)
(***) Obec alebo katastrálne územie