Prešovský kraj - Vodopády

Zoznam vodopádov - Prešovský kraj
(výška, geomorfologická jednotka, veľkoplošné chránené územie, nadmorská výška, okres)

Súvisejúce články: Zoznam vodopádov na Slovensku
Por. č. Názov Výška (m) Geom. jedn. (*) VCHU (**) N.v. (***)Okres
1. Kmeťov vodopád 90 Vysoké Tatry TANAP 1245Poprad
2. Vodopád Skok 30 (x) Vysoké Tatry TANAP 1725Poprad
3. Vajanského vodopád 30 (x) Vysoké Tatry TANAP 1620Poprad
4. Hviezdoslavov vodopád 20 (x) Vysoké Tatry TANAP 1575Poprad
5. Medený vodopád 17 (x) Vysoké Tatry TANAP 1614Poprad
6. Obrovský vodopád 15 (xx) Vysoké Tatry TANAP 1355Poprad
7. Velický vodopád 15 (xx) Vysoké Tatry TANAP 1750Poprad
8. Vodopád Rígeľského potoka 12 (xx) Belianske Tatry TANAP 1375Poprad
9. Český vodopád 10 (xx) Vysoké Tatry TANAP 1611Poprad
10. Vyšný Nefcerský vodopád 9 (xx) Vysoké Tatry TANAP 1875Poprad
11. Tomanovský vodopád 6 (xx) Západné Tatry TANAP 1270Poprad
12. Vrchný machový vodopád 2,5 Slovenský raj NP Slovenský raj 645Stará Ľubovňa
13. Vodopád Lapšanka ? Pieniny PIENAP Kežmarok
14. Osturniansky vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
15. Prvý Roviensky vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
16. Druhý Roviensky vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
17. Kremeniak ? Pieniny PIENAP Kežmarok
18. Konský vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
19. Horné Ľosy ? Pieniny PIENAP Kežmarok
20. Dolné Ľosy ? Pieniny PIENAP Kežmarok
21. Mlyn ? Pieniny PIENAP Kežmarok
22. Prvý Riecky vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
23. Druhý Riecky dodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
24. Tretí Riecky vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
25. Štvrtý Riecky vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
26. Piaty Riecky vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
27. Šiesty Riecky vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
28. Siedmy Riecky vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
29. Ôsmy Riecky vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
30. Deviaty Riecky vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
31. Desiaty Riecky vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
32. Bugľa ? Pieniny PIENAP Kežmarok
33. Horný lesniansky vodopád ? Pieniny PIENAP Stará Ľubovňa
34. Dolný lesniansky vodopád ? Pieniny PIENAP Stará Ľubovňa
35. Prvý lipnický vodopád ? Pieniny PIENAP Stará Ľubovňa
36. Druhý lipnický vodopád ? Pieniny PIENAP Stará Ľubovňa
37. Prvý jezerský vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
38. Druhý jezerský vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
39. Tretí jezerský vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
40. Štvrtý jezerský vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
41. Bufarek ? Pieniny PIENAP Kežmarok
42. Záleský vodopád ? Pieniny PIENAP Kežmarok
43. Vodopády studeného potoka (Studenovodské) ? Vysoké Tatry TANAP 1195Poprad
44. Batizovské vodopády ? Vysoké Tatry TANAP 1870Poprad
45. Nižný Nefcerský vodopád ? Vysoké Tatry TANAP 1600Poprad
(*) Geomorfologická jednotka
(**) Veľkoplošné chránené územie
(***) Nadmorská výška (m)
Výška: (x) - Približná výška (m), (xx) - Odhadovaná výška (m)
Informácie v zozname vodopádov sú zo zdroja www.sopsr.sk, ktoré sú aktualizované o ďalšie údaje.
Napíšte nám ak poznáte údaje ktoré v zozname chýbajú.

Súvisejúce články

Možno Vás zaujímajú