Pieniny

Zaradené v kategóriách: Pohoria na Slovensku
Pieniny  je pohorie na severe Slovenska a juhu Polska. Na severe Slovenska sa pohorie nachádza v Prešovskom kraji v okrese Stará Ľubovňa. Najvyšší vrch na Slovenskom území je Vysoké skalky (1 050 m. n. m.).
Z geomorfologického hľadiska je celok Pieniny súčasťou oblasti Východné Beskydy : Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Východné Beskydy (Oblasť). Celok Pieniny sa nedelí na podcelky

Fatransko-tatranská oblasť
Lučensko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Nízke Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Poloniny
Slovenské rudohorie
Slovenské stredohorie
Slovensko-moravské Karpaty
Stredné Beskydy
Vihorlatsko-gutinská oblasť
Východné Beskydy
Západné Beskydy
Podunajská nížina
Východoslovenská nížina
Záhorská nížina
Juhomoravská panva
>> Pieniny - vrchy a štíty
>> Geomorfologické členenie Slovenska
>> Zoznam pohorí na Slovensku
>> Nížiny na Slovensku
>> Geografia Slovenska - základné informácie