Nitriansky kraj - Ochrana pamiatok

Súvisejúce články: Ochrana pamiatok na Slovensku

Zoznam najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok - Nitriansky kraj
(Názov, Typ, Dátum vyhlásenia, Obec, Okres)

Por. č. Názov
Obec alebo Lokalita
Typ Od roku Mesto / Obec Okres
1. Fortifikačný systém mesta
Komárno
NNKP 1985 Komárno Komárno
2. Historický fond Diecéznej knižnice
Nitra
NNKP 1990 Nitra Nitra
3. Hrad a nálezisko staroslovan. osídlenia
Nitra
NNKP 1961 Nitra Nitra
4. Kaštieľ
Topoľčianky
NNKP 1970 Topoľčianky Zlaté Moravce
5. Kostol sv. Juraja
Kostoľany p. Tríbečom
NNKP 1970 Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce
6. Protiturecká pevnosť
Komárno
NNKP 1970 Komárno Komárno
7. Rímsky vojenský tábor Leányvár
Iža
NNKP 1990 Iža Komárno
(*) NNKP - Nehnuteľná Národná kultúrna pamiatka, HNKP - Hnuteľná Národná kultúrna pamiatka
Zdroj: www.pamiatky.sk

Zoznam pamiatkových rezervácií - Nitriansky kraj
(Názov, Typ, Dátum vyhlásenia, Obec, Okres)

Por. č. Názov
Obec alebo Lokalita
Typ (*) Dátum vyhlásenia Mesto / Obec Okres
1. Mestská pamiatková rezervácia Nitra MPR 21.1.1981 Nitra Nitra
2. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Brhlovce PRLS 14.9.1983 Brhlovce Levice
(*) PR - Pamiatková rezervácia, MPR - Mestská pamiatková rezervácia,
PRLS - Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva, PRTD - Pamiatková rezervácia technických diel
Zdroj: www.pamiatky.sk

Kultúrne dedičstvo UNESCO - Nitriansky kraj
(Názov, Lokalita)

Na území kraja sa nenachádzajú Objekty kultúrneho dedičstva UNESCO

Súvisejúce články

Možno Vás zaujímajú