Vstupné Múzem Slovenského národného povstania - Múzeum SNP

Stála expozícia Múzea SNP
 
Druh vstupenky Cena v EUR
Dospelí 2,00
Žiaci, študenti (ISIC, ITIC, EURO <26) 1,00
Dôchodcovia 0,70
Deti do 6 rokov bezplatne
Člen SZPB a Klubu priateľov Múzea SNP bezplatne
Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S bezplatne
Lektorovanie v slovenskom jazyku 10,00
Lektorovanie v cudzom jazyku (EN, DE, RU) 12,00
Fotografovanie, video 2,50

Lietadlo Li-2

Jednotné vstupné 0,50 €

Vážení návštevníci,

ak je to možné, dovoľujeme si Vás poprosiť o nahlásenie žiadosti o lektorský výklad (v slovenskom aj cudzom jazyku) v dostatočnom časovom predstihu (5-6 dní vopred). Ďakujeme

Zdroj: www.muzeumsnp.sk

Súvisejúce / doporučené články

Objekty, služby, atrakcie v okolí (do 50 km - priama vzdialenosť)
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km