Múzem Slovenského národného povstania - Múzeum SNP - Kontakt

Pokladňa, nahlasovanie skupín: +421 48 412 32 58
Pokladňa, nahlasovanie skupín: +421 48 24 51 124
Pokladňa, nahlasovanie skupín: +421 918 899 430

E-mail: Zobraziť email
Web: www.muzeumsnp.sk

Vážení návštevníci,
ak je to možné, dovoľujeme si Vás poprosiť o nahlásenie žiadosti o lektorský výklad (v slovenskom aj cudzom jazyku)
v dostatočnom časovom predstihu (5-6 dní vopred).

Nahlasovanie vstupov hromadných skupín

Nahlasovať vstup hromadných skupín môžete na telefónných číslach +421 48 41 23 258 a +421 918 899 430
alebo emailom na Zobraziť email

Nahlasovanie vstupov do KP Nemecká

Nahlasovať vstup do kultúrnej pamiatky Nemecká môžete na telefónných číslach +421 918 899 433 alebo +421 48 41 23 258.

Nahlasovanie vstupov do NKP Kalište

Dovoľujeme si upozorniť návštevníkov, že exteriérová expozícia na Kališti v dvoch zrekonštruovaných domčekoch je otvorená len pre hromadné skupiny (min. 10 ľudí). Do areálu Národnej kultúrnej pamiatky Kalište je prístup voľný. Zároveň si Vás dovoľujem upozorniť na zníženú kvalitu prístupových ciest. Hromadné skupiny prosíme o včasné nahlásenie vstupu na emailových adresách: Zobraziť emailZobraziť email alebo telefonicky na telefónnych číslach: +421 918 899 413 a +421 48 41 23 258

Zdroj: www.muzeumsnp.sk

Súvisejúce / doporučené články

Objekty, služby, atrakcie v okolí (do 50 km - priama vzdialenosť)
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km