Múzeá ľudovej kultúry a architektúry

* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
Mesto / Obec: Čičmany
Okres: Žilina
Kraj / Region: Žilinský kraj
Turistická lokalita: Považie - Horné Považie
Pohorie: Strážovské vrchy
Maľované domy, objekty ľudovej architektúry, sa nachádzajú v obci Čičmany na severe Slovenska. Obec sa nachádza v Žilinskom kraji, v okrese Žilina. Obec je známa svojou unikátnou ľudovou architektúrou - maľovanými drevenicami. Na Slovensku bola v minulosti výstavba drevených obytných domov - dreveníc typickým prvkom ľudovej architektúry. Viaceré objekty ľudovej architektúry na Slovensku sú pamiatkovo chránené, osada Vlkolínec v Žilinskom kraji bola tiež zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Na ...
Mesto / Obec: Bardejov
Okres: Bardejov
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Skanzen je najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Bol sprístupnený v roku 1965. Na ploche 1,5 ha je v parkovej a záhradnej úprave - etnoparku rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo dvoch etník: slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v regióne horného Šariša a severného Zemplína. Pochádzajú z 19. a 20. storočia a typologicky patria k dreveným stavbám karpatského typu. Sú tu zastúpené 4 druhy stavieb: Obytné zrubové domy - ich najrozšírenejšie varianty:   dom chudobného roľníka z dediny Frička, postavený v r. 1887, ...
Mesto / Obec: Bardejov
Okres: Bardejov
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Národopisná expozícia, Lekárenská expozícia a expozícia Dejiny Bardejovských Kúpeľov Expozícia je umiestnená vo vile Rákoci, ktorá bola vybudovaná na začiatku 19. storočia. Národopisná expozícia prezentuje kroje, domácu výrobu a výrobky ľudových remeselníkov z Horného Šariša. Podáva názorný obraz o živote predošlých generácií. Ľudový odev je tu zdokumentovaný vo vývojových etapách. Remeslá sú inštalované v dvoch rovinách. Zachytávajú vývoj remesla a zároveň technológiu výroby. Najväčšia pozornosť je venovaná hrnčiarstvu (výroba hlinených nádob), klobučníctvu (výroba klobúkov), ...
Mesto / Obec: Bardejov
Okres: Bardejov
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Šariš
Šarišské múzeum v Bardejove zohráva významnú úlohu pri uchovávaní, ochrane a prezentácii historických pamiatok. Patrí k najstarším múzeám na Slovensku. Rozsahom svojich zbierok, výsledkami odbornej práce ďaleko presahuje rámec regiónu a zaraďuje sa medzi najvýznamnejšie inštitúcie svojho druhu na Slovensku. Múzeum bolo založené bolo 21. decembra 1903 ako Múzeum Šarišskej župy. Zber materiálu pre múzeum sa začal v roku 1903, z územia celej Šarišskej župy bolo v krátkom čase sústredených takmer 3000 kusov muzeálne cenných predmetov. Prvá historická expozícia zameraná na dejiny Šariša bola ...
Mesto / Obec: Humenné
Okres: Humenné
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Zemplín - Horný Zemplín
Skanzen ľudovej architektúry a bývania  Humenné  je súčasťou expozície Vihorlatského múzea. Výstavná plocha sa nachádza takmer v centre mesta Humenné na relatívne atraktívnom a členitom teréne, ktorý odráža charakter Horného Zemplína. Na ploche približne 4 ha môžete vidieť 15 objektov - kováčsku dielňu, mlyn a hospodárske a obytné domy. Dominantou skanzenu je drevený kostol - kostol sv. Archanjela Gabriela, ktorý sem bol premiestnený z obce Nová Sedlica. Skanzen je súčasťou expozície Vihorlatského múzea. ...
Mesto / Obec: Stará Ľubovňa
Okres: Stará Ľubovňa
Kraj / Region: Prešovský kraj
Turistická lokalita: Spiš, Zamagurie
Pohorie: Ľubovnianska vrchovina
Múzeum ľudovej architektúry pod hradom – Ľubovniansky skanzen patrí k najmladším na Slovensku, verejnosti bol sprístupnený v roku 1985. Ľubovniansky skanzen je národopisná expozícia v prírode, ktorá predstavuje kultúrne hodnoty severovýchodného Spiša. V súčasnosti je v skanzene 25 objektov. Dominantou expozície je zrubový gréckokatolícky kostolík východného obradu z Matysovej z roku 1833, zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Neoddeliteľnú súčasť interiéru tvorí barokovo-klasicistický ikonostas. Kostol patrí k významným pamiatkam drevenej sakrálnej architektúry na východnom ...
Mesto / Obec: Nová Bystrica
Okres: Čadca
Kraj / Region: Žilinský kraj
Turistická lokalita: Kysuce
Pohorie: Kysucká vrchovina
Skanzen Vychylovka - múzeum kysuckej dediny sa nachádza neďaleko obce Nová Bystrica, časti Vychylovka v doline Chmúra, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Skanzen vznikol 11. októbra 1974 (bol položený základný kameň), pričom jeden z hlavných dôvodov pre jeho vznik bola výstavba vodnej nádrže Nová Bystrica. Jeho prvou úlohou totiž bola záchrana pamiatok ľudovej architektúry z obcí Riečnica a Harvelka, ktoré pre spomínanú výstavbu zanikli. V expozícii sa nachádza 34 stavieb, prevažne obytných domov a hospodárskych budov, ďalej krčma z Korne, dva mlyny a murovaná ...
Mesto / Obec: Ružomberok
Okres: Ružomberok
Kraj / Region: Žilinský kraj
Turistická lokalita: Liptov
Pohorie: Veľká Fatra
Svetové dedičstvo: Kultúrne dedičstvo UNESCO
Vlkolínec - pamiatková rezervácia ľudovej architektúry je podhorská osada, miestna časť okresného mesta Ružomberok v Žilinskom kraji. Je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a ako pozoruhodne zachovaný sídelný celok, pozostávajúci z typických zrubových objektov charakteristického stredoeurópskeho typu. Osada predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou zrubových domov. Je zapísaný do Zoznamu  Svetového dedičstva UNESCO od roku 1993.