Banská Štiavnica - Video

Banská Štiavnica, Svetové dedičstvo UNESCO

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. Patrila medzi najdôležitejšie mestá stredovekej Európy - bola jej  najbohatším ložiskom striebra a zlata. V historickom jadre mesta - mestskej pamiatkovej rezervácii je množstvo objektov - umelecko - historických pamiatok.
Historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami okolia boli zapísané v roku 1993 do Zoznamu dedičstva UNESCO.

Súvisejúce články

Možno Vás zaujímajú