Zaradené v kategóriách: Pohoria na Slovensku
Malá Fatra je pohorie na severe Slovenska v Žilinskom kraji v okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín, Ružomberok. Najvyšší vrch je  Veľký Kriváň - 1708,70 m.n.m.
Z geomorfologického hľadiska je celok Malá Fatra súčasťou oblasti Fatransko-tatranská oblasť : Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vnútorné Západné Karpaty (Subprovincia) -> Fatransko-tatranská oblasť (Oblasť). Celok Malá Fatra sa delí na podcelky: Krivánska Fatra, Lúčanská Fatra.

Fatransko-tatranská oblasť
Lučensko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Nízke Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Poloniny
Slovenské rudohorie
Slovenské stredohorie
Slovensko-moravské Karpaty
Stredné Beskydy
Vihorlatsko-gutinská oblasť
Východné Beskydy
Západné Beskydy
Podunajská nížina
Východoslovenská nížina
Záhorská nížina
Juhomoravská panva
>> Malá Fatra - vrchy a štíty
>> Geomorfologické členenie Slovenska
>> Zoznam pohorí na Slovensku
>> Nížiny na Slovensku
>> Geografia Slovenska - základné informácie