Lietavský Hrad - Hrad Lietava - História

V skratke o histórii

Počiatky hradu spadajú do konca 13. storočia. S najväčšou pravdepodovnosťou bol postavený rodom Balassovcov. V 15. storočí hrad rozšírila rodina Bebekovcov. Ďalším z majiteľov bol na konci 15. storočia vojenský veliteľ Pavel Kiniži, ktorý sa zaslúžil o najrozsiahlejšiu prestavbu hradu. Posledným významným pánom žijúcim na Lietave bol začiatkom 17. storočia uhorský palatín Juraj Thurzo.

Hrad Lietava patrí medzi hrady, ktorých dejiny dosiaľ neboli podrobne preskúmané ani spracované. Príčina je hlavne v tom, že archívny materiál tohto hradu nebol známy. Lietavský hrad a k nemu patriace panstvo malo ešte v 18. storočí bohatý archív, uložený pôvodne v Thurzovskom paláci Lietavského hradu. Tento archív, poškodený následkom úplného zanedbania, vlúpaním zdecimovaný, bol v 18. storočí prenesený do Oravského zámku.

Tu bolo zistené, súpis registrovaných listín sa zachoval až dosiaľ, ale listiny neboly nikde nájdené. Po prenesení lietavského archívu do Oravského zámku bol vyhotovený nový soznam listín  vzťahujúcich sa na Lietavu, datovaných až do roku 1836. Keby sa bol zachoval aspoň tento novoregistrovaný listinný materiál, mali by historici bohatý prameň pre napísanie politických, hospodárskych a ľudových dejín územia, nad ktorým vládli kedysi Lietavskí páni.

Viac o histórii, stavebnej  výskumnej činnosti na hrade nájdete na stránkach Združenia na záchranu Lietavského hradu: https://hradlietava.sk/o-hrade/historia-hradu-2/

Objekty, služby, atrakcie v okolí (do 50 km - priama vzdialenosť)

* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km