Kysucké Beskydy

Zaradené v kategóriách: Pohoria na Slovensku
Kysucká vrchovina je pohorie na severnom Slovensku v Žilinskom kraji, v okrese Čadca. Najvyšší vrch je Veľká Rača (1 236 m.n.m.).
Z geomorfologického hľadiska je celok Kysucké Beskydy súčasťou oblasti Stredné Beskydy : Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Stredné Beskydy (Oblasť). Celok Kysucké Beskydy sa delí na podcelky: Javorský Beskyd, Rača.

Fatransko-tatranská oblasť
Lučensko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Nízke Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Poloniny
Slovenské rudohorie
Slovenské stredohorie
Slovensko-moravské Karpaty
Stredné Beskydy
Vihorlatsko-gutinská oblasť
Východné Beskydy
Západné Beskydy
Podunajská nížina
Východoslovenská nížina
Záhorská nížina
Juhomoravská panva
>> Kysucké Beskydy - vrchy a štíty
>> Geomorfologické členenie Slovenska
>> Zoznam pohorí na Slovensku
>> Nížiny na Slovensku
>> Geografia Slovenska - základné informácie