Krypta vojakov z I. svetovej vojny - Osadné

Kraj / Region: Prešovský kraj
Okres: Snina
Mesto / Obec: Osadné
Turistická lokalita: Zemplín - Horný Zemplín - región
Pohorie: Bukovské vrchy
Leží pri rieke: Udava
Zem. šírka: 49° 8' 27.34806595884" / 49.1409300183219
Zem. dľžka: 22° 9' 7.7402061839413" / 22.152150057273317
Krypta vojakov Osadné Krypta vojakov z 1. svetovej vojny v Osadnom je jediná na slovensku. Nachádza sa v Pravoslávnom chráme v Osadnom , ktorý bol postavený v roku 1930. Kosti vojakov boli pod neho uložené v rokoch 1933-34. Je tu uložených 1025 vojakov padlých počas Prvej svetovej vojny v rokoch 1914 – 1915 v okolí Osadného. V roku 1933 bolo známych 23 mien pochovaných vojakov, v súčasnosti je známych už 61 mien pochovaných vojakov.

Počas Prvej svetovej vojny prebiehali v Osadnom a jeho okolí ťažké boje. Prevažná časť padlých vojakov je pochovaná práve v Osadnom. V súčasnosti je v obci pochovaných 2498 ruských a rakúsko-uhorských vojakov. vojakov (v krypte a na miestnom cintoríne). 

Skrátene z histórie Pravoslávneho chrámu a Krypty v Osadnom

Pravoslávna cirkev v Osadnom (1543 - 1926)

História krypty je spätá so stavbou pravoslávneho chrámu. Pri jej oficiálnom založení (v roku 1543) bolo rusínske obyvateľstvo vtedajších Telepoviec (názov Osadného do roku 1948) pravoslávnej viery a ešte v roku 1612 existuje zápis o tunajšom pravoslávnom duchovnom.  V roku 1726 však miestny duchovný Simeon Rusčanský podpísal v Humennom úniu s Rímom, ktorá bola neskôr nesprávne nazvaná ako Gréckokatolícka cirkev. Presne o 200 rokov neskôr (v roku 1926) sa všetci obyvatelia Osadného vrátili k viere svojich predkov – Pravosláviu, ako to robili mnohé rusínske obce v širokom okolí.

Stavba chrámu a krypty v Osadnom (1926 - 1930)

Veriaci si chceli si postaviť vlastný chrám.  Rodina Lenikova podarovala na stavbu chrámu pozemok, ale stavebné povolenie aj tak nedostali, lebo Pravoslávna cirkev ešte v Osadnom v tom čase nebola registrovaná. Podarilo sa to v roku 1929. Obnoviteľ Pravoslávia otec Alexander Cuglevič sa dohodol s veriacim, že je potrebné pochovať padlých ruských a rakúsko-uhorských vojakov z Prvej svetovej vojny na dôstojnom mieste. Ich hroby boli roztrúsené po celom chotári.  A tak sa rozhodli vystaviť kryptu, na ktorej bude postavený chrám, kde sa budú veriaci za nich modliť.

Významná bola Pomoc vlády a československého prezidenta T. G. Masaryka a organizácie Jednota (Bratstvo), ktorá vykonala vykonala finančnú zbierku. Osobným pričinením T. G. Masaryka bolo vydané stavebné povolenie údajne na jeho výstavbu sám finančne prispel. Stavba  ktorý projektoval významný pravoslávny architekt archimandrita Andrej Kolomacký, sa začala v roku 1929 a posviacka chrámu bola v roku 1930.

Pochovovávanie vojakov v Osadnom (1930 - 1934) 

Pokus o pochovanie vojakov na jednom mieste bol však už v roku 1920, avšak šetky hroby z lesov však na cintorín prenesené neboli. Podľa záznamov z vojenských  archívov bolo v roku 1933 - 1934 exhumovaných a uložených do jamy v krypte 1025 ruských a rakúsko-uhorských vojakov. Ostatky ďalších 1473 vojakov z cintorínov v Osadnom, Nižnej a Vyšnej Jablonky boli uložené na súčasnom miestnom cintoríne.

Na kryptu sa zabudlo na vyše 60 rokov

Ako roky plynuli, na kryptu sa začalo zabúdať a keďže sa nachádzala pod chrámom a hrob bol zabetónovaný, z miestnosti sa stal sklad. Za duchovného Mikuláša Petrovku o kryptu začali mať záujem rôzni turisti a ochranárske organizácie. V spolupráci so Spolkom priateľov Východných Karpát sa mu podarilo kryptu verejnosti sprístupniť a otvoriť časť hrobu, takže turisti už mohli nahliadnuť, čo sa v nej nachádza.

Rekonštrukcia krypty v rokoch 2002 - 2005

Krypta bola zničená vlhkosťou a dokonca hrozilo, že sa zrúti jej strop. V roku 2002 bol do Osadného ustanovený duchovný Peter Soroka a začal písať na rôzne inštitúcie, ktoré sa buď neozvali alebo dali odmietavú odpoveď.V januári 2003 Osadné navštívil prvý tajomník Ruského Veľvyslanectva Oleg Semenov, ktorý prisľúbil v priebehu niekoľkých rokov financovať opravu krypty. V tom istom roku sa v spolupráci s firmou Lenik a dvomi zamestnancami v rámci verejnoprospešných prác začala krypta opravovať. Do konca roka 2003 sa podarilo opraviť prakticky celý jej interiér a v roku 2004 sa v práci pokračovalo vybudovaním prístrešku na vhodný vstup a taktiež sa vykonalo odvodnenie okolo chrámu.  V roku 2005 boli urobené ešte dokončovacie práce a vybudované chodníky ku krypte.

Posviacka kríža v roku 2004 a krypty v roku 2005

Ped kryptou bol postavený kríž, ktorý prišiel 5. septembra 2004 posvätiť najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, blaženejší metropolita Nikolaj. Na posviacke sa zúčastnili aj hostia z Ruského veľvyslanectva.  Posviacku krypty vykonal preosvätený Ján, biskup michalovský 17. júla 2005 za účasti vzácnych hostí a zástupcov kancelárie prezidenta SR, ministerstva kultúry SR, parlamentu SR, armády SR, viacerých veľvyslanectiev a vyše 500 veriacich. Veľkým vyznamenaním bol ďakovný list od ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova, ktorý v ňom ďakuje správcovi a veriacim PCO Osadné za starostlivosť a prácu pri rekonštrukcii krypty. Pozdravný list prítomným na slávnosti poslal aj prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý sa síce slávnosti osobne nezúčastnil, ale neskôr sa s miestnym duchovným osobne stretol.

Súčasnosť

Od rekonšturkcie  a posviacky  kríža začalo obec navštevovať veľa turistov a bola spropagovaná aj v mnohých médiách. Vďaka nej sa o obci dozvedel režisér dokumentárnych filmov Marko Škop a natočil o nej film s názvom „Osadné“. Jeho hlavnými hrdinami je miestny starosta a pravoslávny duchovný. Dokument mal veľký úspech a tak sa krypta dostala do povedomia širokej verejnosti na celom svete. Preto ju dnes navštevuje mnoho turistov. V okolí sú aj nádherné hory s unikátnym prírodným bohatstvom, takže sa do tohto regiónu oplatí prísť kvôli viacerým zaujímavostiam.

Viac informácií z histórie krypty a Pravoslávneho chrámu v Osadnom, o prebiehajúcich bojoch a padlých vojakoch nájdete na www.krypta.sk

Zdroj: www.krypta.sk

Objekty, služby, atrakcie v okolí (do 50 km - priama vzdialenosť)

* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku

Výber zo súvisejúcich kategórií