Košický kraj - Chránené prírodné územia

V Košickom kraji sa nachádzajú alebo sem zasahujú
nasledovné chránené prírodné územia
Kategórie
Prírodné územia medzinárodného významu

Národné parky - Košický kraj - zoznam, rozloha, okres

Por. č. NázovRozloha celkom CHÚ / OP ha
(*)(**)
Okres
1.Národný park Slovenský raj (NPSR)Rozloha 19 413,6700
(OP - 5 474,7600)
Rožňava, Spišská Nová Ves
2.Národný park Slovenský kras (NPSK)Rozloha 34 611,0832
(OP - 11 741,5677)
Košice - okolie, Rožňava
(**) Rozloha chráneného územia v ha celkom / ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo Viac informácií
(*) Stav: 31.12.2019

Chránené krajinné oblastí (CHKO) - Košický kraj - zoznam, rozloha, okres

Por. č. NázovRozloha celkom CHÚ / OP ha
(*)(**)
Okres
1.LatoricaRozloha 23 198,4602
(OP - nemá OP)
Michalovce, Trebišov
2.Vihorlatský prales (Vihorlat)Rozloha 17 485,2428
(OP - nemá OP)
Michalovce, Sobrance
(**) Rozloha chráneného územia v ha celkom / ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo Viac informácií
(*) Stav: 31.12.2019

Chránené areály (CHA) - Košický kraj - zoznam, rozloha, okres

Por. č. NázovRozloha celkom CHÚ / OP ha
(*)(**)
Okres
1.Bešiansky polderRozloha 2,7400
(OP - nemá OP)
Michalovce
2.Boršiansky lesRozloha 7,9300
(OP - nemá OP)
Trebišov
3.KnolaRozloha 220,0200
(OP - nemá OP)
Spišská Nová Ves
4.Košická botanická záhradaRozloha 29,7634
(OP - nemá OP)
Košice I
5.Nižnočajská pieskovňaRozloha 0,9949
(OP - nemá OP)
Košice - okolie
6.Oborínske jamyRozloha 8,4300
(OP - nemá OP)
Michalovce
7.Perínske rybníkyRozloha 110,3152
(OP - nemá OP)
Košice - okolie
8.SlanáRozloha 35,2310
(OP - nemá OP)
Rožňava
9.StretavkaRozloha 17,7100
(OP - nemá OP)
Michalovce
10.Veľký kopecRozloha 25,1300
(OP - nemá OP)
Trebišov
11.Zemplínska šíravaRozloha 622,4876
(OP - 2037,7532)
Michalovce
(**) Rozloha chráneného územia v ha celkom / ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo Viac informácií
(*) Stav: 31.12.2019

Národné prírodné rezervácie (NPR) - Košický kraj - zoznam, rozloha, okres

Por. č. NázovRozloha celkom CHÚ / OP ha
(*)(**)
Okres
1.Bačkovská dolinaRozloha 220,0400
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
2.BokšovRozloha 146,7100
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
3.Botiansky luhRozloha 40,6300
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
4.Brzotínske skalyRozloha 433,7800
(OP - obvod 100 m)
Rožňava
5.Bujanovská dubinaRozloha 88,1700
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
6.Červené skalyRozloha 390,5000
(OP - obvod 100 m)
Spišská Nová Ves
7.Domické škrapyRozloha 24,4400
(OP - obvod 100 m)
Rožňava
8.DreveníkRozloha 101,8186
(OP - obvod 100 m)
Spišská Nová Ves
9.DrieňovecRozloha 186,0200
(OP - obvod 100 m)
Rožňava
10.Galmuská tisinaRozloha 55,9600
(OP - obvod 100 m)
Spišská Nová Ves
11.Havrania skalaRozloha 147,1400
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie, Rožňava
12.Hnilecká jelšinaRozloha 84,5900
(OP - obvod 100 m)
Rožňava
13.Hrušovská lesostepRozloha 40,8500
(OP - obvod 100 m)
Rožňava
14.HumenecRozloha 86,0800
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
15.Jasovské dubinyRozloha 35,1000
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
16.Jovsianska hrabinaRozloha 257,5800
(OP - obvod 100 m)
Michalovce
17.KašvárRozloha 116,4264
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
18.Kečovské škrapyRozloha 6,6069
(OP - obvod 100 m)
Rožňava
19.Kopčianske slaniskoRozloha 9,0477
(OP - obvod 100 m)
Michalovce
20.Latorický luhRozloha 15,0800
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
21.Malý MiličRozloha 14,0500
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
22.Morské okoRozloha 108,4800
(OP - obvod 100 m)
Sobrance
23.Pod Strážnym hrebeňomRozloha 96,6700
(OP - obvod 100 m)
Rožňava
24.Senianske rybníkyRozloha 213,3100
(OP - 211,28)
Michalovce, Sobrance
25.SivecRozloha 169,7900
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
26.TajbaRozloha 27,3600
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
27.Turniansky hradný vrchRozloha 13,7900
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
28.Veľký MiličRozloha 67,8100
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
29.VihorlatRozloha 50,8900
(OP - obvod 100 m)
Michalovce
30.VozárskaRozloha 76,6300
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
31.Zádielska tiesňavaRozloha 214,7300
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie, Rožňava
(**) Rozloha chráneného územia v ha celkom / ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo Viac informácií
(*) Stav: 31.12.2019

Národné prírodné pamiatky (NPP) - Košický kraj - zoznam, rozloha, okres

Por. č. NázovRozloha celkom CHÚ / OP ha
(*)(**)
Okres
1.Ardovská jaskyňa(OP - nemá OP)Rožňava
2.Brázda(OP - nemá OP)Rožňava
3.Diviačia priepasť(OP - nemá OP)Rožňava
4.Dobšinská ľadová jaskyňa(OP - nemá OP)Rožňava
5.Domica(OP - 616,6892)Rožňava
6.Drienovská jaskyňa(OP - nemá OP)Košice - okolie
7.Gombasecká jaskyňa(OP - 642,4831)Rožňava
8.Herliansky gejzír(OP - 1,9125)Košice - okolie
9.Hrušovská jaskyňa(OP - nemá OP)Rožňava
10.Jasovská jaskyňa(OP - nemá OP)Košice - okolie
11.Krásnohorská jaskyňa(OP - 195,6266)Rožňava
12.Kunia priepasť(OP - nemá OP)Košice - okolie
13.Markušovské stenyRozloha 13,4400
(OP - obvod 60 m)
Spišská Nová Ves
14.Medvedia jaskyňa(OP - nemá OP)Spišská Nová Ves
15.Milada(OP - nemá OP)Rožňava
16.Obrovská priepasť(OP - nemá OP)Rožňava
17.Ochtinská aragonitová jaskyňa(OP - 65,4455)Rožňava
18.Silická ľadnica(OP - nemá OP)Rožňava
19.Skalistý potok(OP - nemá OP)Košice - okolie
20.Snežná diera(OP - nemá OP)Rožňava
21.Spišský hradný vrchRozloha 24,2064
(OP - obvod 60 m)
Spišská Nová Ves
22.Stratenská jaskyňa(OP - nemá OP)Rožňava
23.Zvonivá jama(OP - nemá OP)Rožňava
(**) Rozloha chráneného územia v ha celkom / ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo Viac informácií
(*) Stav: 31.12.2019

Prírodné rezervácie (PR) - Košický kraj - zoznam, rozloha, okres

Por. č. NázovRozloha celkom CHÚ / OP ha
(*)(**)
Okres
1.Baba pod VihorlatomRozloha 37,9300
(OP - obvod 100 m)
Sobrance
2.Biele jazeroRozloha 7,1977
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
3.BisceRozloha 28,0100
(OP - nemá OP)
Michalovce, Trebišov
4.Boľské rašeliniskoRozloha 13,6351
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
5.ČintkyRozloha 5,1100
(OP - obvod 100 m)
Spišská Nová Ves
6.Dlhé TiceRozloha 46,8237
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
7.DrieňRozloha 11,2500
(OP - obvod 100 m)
Sobrance
8.Gerlašské skalyRozloha 21,7300
(OP - obvod 100 m)
Rožňava
9.Horešské lúkyRozloha 6,9419
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
10.Chlmecká skalkaRozloha 1,1008
(OP - obvod 100 m)
Michalovce
11.JedlinkaRozloha 35,0400
(OP - obvod 100 m)
Sobrance
12.KloptaňRozloha 27,0700
(OP - obvod 100 m)
Gelnica, Košice - okolie
13.Kráľova studňaRozloha 11,2137
(OP - obvod 100 m)
Rožňava
14.Krátke TiceRozloha 17,4064
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
15.KrčmárkaRozloha 173,3000
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
16.LysáRozloha 3,9500
(OP - obvod 100 m)
Sobrance
17.LysákRozloha 4,2800
(OP - obvod 100 m)
Sobrance
18.Machnatý vrchRozloha 3,1800
(OP - obvod 100 m)
Sobrance
19.Malá IzraRozloha 0,7700
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
20.Malé brdoRozloha 55,8300
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
21.Marocká hoľaRozloha 63,7600
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
22.Modrý vrchRozloha 4,4600
(OP - obvod 100 m)
Spišská Nová Ves
23.MuráňRozloha 180,6600
(OP - obvod 100 m)
Spišská Nová Ves
24.OľchovRozloha 19,5800
(OP - obvod 100 m)
Michalovce
25.OrtovRozloha 14,8482
(OP - obvod 100 m)
Michalovce
26.PalantaRozloha 86,9300
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
27.Pod FabiankouRozloha 1,2205
(OP - obvod 100 m)
Rožňava
28.Pod TŕstímRozloha 7,4000
(OP - obvod 100 m)
Sobrance
29.Polianske rašeliniskoRozloha 19,3073
(OP - obvod 100 m)
Gelnica
30.Poniklecová lúčkaRozloha 0,4000
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
31.Rankovské skalyRozloha 23,7300
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
32.Raškovský luhRozloha 16,2312
(OP - obvod 100 m)
Michalovce
33.Slanský hradný vrchRozloha 15,8100
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie
34.Slavkovské slaniskoRozloha 11,7694
(OP - obvod 100 m)
Michalovce
35.Sokolia skalaRozloha 11,6900
(OP - obvod 100 m)
Rožňava
36.TarbuckaRozloha 10,9500
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
37.Veľké jazeroRozloha 8,0425
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
38.Vinianska stráňRozloha 28,2400
(OP - obvod 100 m)
Michalovce
39.Viniansky hradný vrchRozloha 51,9500
(OP - obvod 100 m)
Michalovce
40.Vysoký vrchRozloha 36,5000
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie, Košice I
41.Zatínsky luhRozloha 66,0600
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
42.Zemné hradiskoRozloha 55,9460
(OP - obvod 100 m)
Košice - okolie, Rožňava
43.Zemplínska jelšinaRozloha 51,4000
(OP - obvod 100 m)
Trebišov
(**) Rozloha chráneného územia v ha celkom / ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo Viac informácií
(*) Stav: 31.12.2019

Prírodné pamiatky (PP) - Košický kraj - zoznam, rozloha, okres

Por. č. NázovRozloha celkom CHÚ / OP ha
(*)(**)
Okres
1.Beňatinský travertínRozloha 0,2400
(OP - obvod 60 m)
Sobrance
2.Biela jaskyňa(OP - nemá OP)Spišská Nová Ves
3.Farská skalaRozloha 0,5866
(OP - obvod 60 m)
Spišská Nová Ves
4.Hatinská jaskyňa(OP - nemá OP)Košice - okolie
5.HutianskeRozloha 2,5984
(OP - obvod 60 m)
Spišská Nová Ves
6.Hutnianska jaskyňa(OP - nemá OP)Rožňava
7.Jaskyňa v Havranej skale(OP - nemá OP)Rožňava
8.Jovické rašeliniskoRozloha 0,7940
(OP - obvod 60 m)
Rožňava
9.Kavečianska stráňRozloha 3,1933
(OP - obvod 60 m)
Košice I
10.Malá pivnica(OP - nemá OP)Rožňava
11.Malé Morské okoRozloha 2,0623
(OP - obvod 60 m)
Sobrance
12.Margecianska líniaRozloha 0,4384
(OP - obvod 60 m)
Gelnica
13.Markušovská transgresia paleogénuRozloha 6,9700
(OP - obvod 60 m)
Spišská Nová Ves
14.Meliatsky profilRozloha 15,4282
(OP - obvod 60 m)
Rožňava
15.Miličská skalaRozloha 11,6000
(OP - obvod 60 m)
Košice - okolie
16.Oltár(OP - nemá OP)Rožňava
17.Ostrá horaRozloha 29,3240
(OP - obvod 60 m)
Spišská Nová Ves
18.Peško(OP - nemá OP)Rožňava
19.Prielom MuráňaRozloha 39,5567
(OP - obvod 60 m)
Rožňava
20.Šarkanova diera(OP - nemá OP)Spišská Nová Ves
21.Travertínová kopa SobotiskoRozloha 13,3200
(OP - obvod 60 m)
Spišská Nová Ves
22.Trstinové jazeroRozloha 0,8291
(OP - obvod 60 m)
Košice - okolie
23.Veľká pivnica(OP - nemá OP)Rožňava
24.Závadské skalkyRozloha 3,8851
(OP - obvod 60 m)
Gelnica
25.Zelená jaskyňa(OP - nemá OP)Rožňava
(**) Rozloha chráneného územia v ha celkom / ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo Viac informácií
(*) Stav: 31.12.2019

Chránené krajinné prvky (CHKP) - Košický kraj - zoznam, rozloha, okres

Na území kraja sa nenachádzajú chránené krajinné prvky (chkp)

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) - Košický kraj - zoznam, rozloha, okres

Chránené vtáčie územia sú zároveň súčasťou sústavy chránených území NATURA 2000
Por. č. NázovRozloha celkom CHÚ / OP ha
(*)(**)
Okres
1.Ondavská rovinaRozloha 15 906,5600
(OP - nemá OP)
Michalovce, Trebišov
2.Košická kotlinaRozloha 17 354,3100
(OP - nemá OP)
Košice - okolie, Košice II
3.MedzibodrožieRozloha 33 753,7000
(OP - nemá OP)
Michalovce, Trebišov
4.Senianske rybníkyRozloha 2 668,4700
(OP - nemá OP)
Michalovce, Sobrance
5.Muránska planina – StolicaRozloha 25 796,4600
(OP - nemá OP)
Rožňava
6.Slovenský krasRozloha 43 860,2400
(OP - nemá OP)
Košice - okolie, Rožňava
7.Slanské vrchyRozloha 60 247,4200
(OP - nemá OP)
Košice - okolie, Trebišov
8.Vihorlatské vrchyRozloha 48 286,2639
(OP - nemá OP)
Michalovce, Sobrance
9.Volovské vrchyRozloha 121 420,6500
(OP - nemá OP)
Gelnica, Košice - okolie, Košice I, Rožňava, Spišská Nová Ves
10.Slovenský rajRozloha 25 243,0000
(OP - nemá OP)
Rožňava, Spišská Nová Ves
(**) Rozloha chráneného územia v ha celkom / ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo Viac informácií
(*) Stav: 31.12.2019
(*) Zdroj: www.sopsr.sk

Karpatské bukové pralesy - prírodné dedičstvo UNESCO Košický kraj
(zoznam, okres, obec)

Por. č. NázovKraj - Okres Obec (***)
1.Vihorlatský pralesKošický kraj
(***) Obec alebo katastrálne územie

Jaskyne Slovenského krasu - prírodné dedičstvo UNESCO Košický kraj
(zoznam, okres, obec)

Por. č. Názov(*) Dĺžka m.(**) Hĺbka m. Pozn.Kraj - Okres Obec (***)
1.Domica5368 / 930 70Košický kraj, Okres Rožňava Kečovo
2.Dobšinská ľadová jaskyňa1491 / 515 75Košický kraj, Okres Rožňava Dobšiná
3.Diviačia priepasť- 123Košický kraj, Okres Rožňava Plešivec
4.Drienovská jaskyňa-1348 / - Košický kraj, Okres Košice - okolie Drienovec
5.Hrušovská jaskyňa-780 / - Košický kraj, Okres Rožňava Hrušov
6.Jasovská jaskyňa2811 / 720 55Košický kraj, Okres Košice - okolie Jasov
7.Gombasecká jaskyňa1525 / 530 15Košický kraj, Okres Rožňava Slavec
8.Silická ľadnica-1100 / - 110Košický kraj, Okres Rožňava Silica
9.Jaskyňa Skalistého potoka-7107 / - Košický kraj, Okres Košice - okolie Háj
10.Kunia priepasť-933 / - 203Košický kraj, Okres Košice - okolie Háj
11.Krásnohorská jaskyňa-1355 / - Košický kraj, Okres Rožňava Krásnohorská Dlhá Lúka
12.Ochtinská aragonitová jaskyňa585 / 300 30Košický kraj, Okres Rožňava Ochtiná
13.Obrovská priepasť- 100Košický kraj, Okres Rožňava Jablonov nad Turňou
14.Snežná diera-100 / - 25Košický kraj, Okres Rožňava Bôrka
15.Zvonivá diera (Zvonivá jama)- 100,50Košický kraj, Okres Rožňava Plešivec
(*) Prístupnosť pre verejnosť
(**) Dĺžka / Sprístupnená dĺžka - Dĺžka prehliadkovej trasy (m)
(***) Obec alebo katastrálne územie

Biosférické rezervácie - Košický kraj - zoznam, rozloha, okres

Por. č. NázovRozloha celkom CHÚ / OP ha
(*)(**)
Okres
1.Národný park Slovenský kras (NPSK)Rozloha 34 611,0832
(OP - 11 741,5677)
Košice - okolie, Rožňava
(**) Rozloha chráneného územia v ha celkom / ochranného pásma v ha celkom (nie v kraji)
OP - Ochranné pásmo Viac informácií
(*) Stav: 31.12.2019

Natura 2000 na Slovensku

Do sústavy NATURA sú 2000 zahrnuté:

Chránené vtáčie územia (CHVÚ)
Prejsť na zoznam

Územia európskeho významu
Informácie nájdete na stránkach www.minzp.sk

Ramsarské lokality - Košický kraj - zoznam, rozloha, okres, obec

Por. č. Názov Rozloha ha Lokalita - Stručný popis (*) Kraj - Okres Obec (**)
1. Senné - rybníky 424,6 Košický kraj - okresy Sobrance, Michalovce Blatná Polianka, Iňačovce
2. Latorica 4404,7 Košický kraj - okresy Michalovce, Trebišov Bačka, Beša, Boľ, Boťany, Čičarovce, Čierna, Kapoňa, Kapušianske Kľačany, Leles, Oborín, Poľany, Ptrukša, Soľnička, Veľké Kapušany, Veľké Slemence, Zatín
3. Domica 621,8 Košický kraj - okres Rožňava Dlhá Ves, Kečovo
4. Tisa - Alúvium Tisy 734,6 Košický kraj - okres Trebišov Malé Trakany, Veľké Trakany
(*) Lokalita - Stručný popis
(**) Obec alebo katastrálne územie

Súvisejúce články

Možno Vás zaujímajú