Javorníky

Zaradené v kategóriách: Pohoria na Slovensku
Javorníky je pohorie, ktoré sa nachádza v západnej časti Slovenska a tvorí časť hranice medzi Slovenskou a Českou republikou, na Slovenskej strane  na území  Žilinského kraja (v okresoch Čadca, Žilina, Bytča)  a Trenčianskeho kraja (v okresoch Považská Bystrica a Púchov).  Najvyšší vrch je Veľký Javorník (1,071 m.n.m).
Z geomorfologického hľadiska je celok Javorníky súčasťou oblasti Slovensko-moravské Karpaty : Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť). Celok Javorníky sa delí na podcelky: Nízke Javorníky, Vysoké Javorníky.

Fatransko-tatranská oblasť
Lučensko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Nízke Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Poloniny
Slovenské rudohorie
Slovenské stredohorie
Slovensko-moravské Karpaty
Stredné Beskydy
Vihorlatsko-gutinská oblasť
Východné Beskydy
Západné Beskydy
Podunajská nížina
Východoslovenská nížina
Záhorská nížina
Juhomoravská panva
>> Javorníky - vrchy a štíty
>> Geomorfologické členenie Slovenska
>> Zoznam pohorí na Slovensku
>> Nížiny na Slovensku
>> Geografia Slovenska - základné informácie