Stále expozície - Fiľakovský hrad - Hradné múzeum vo Fiľakove

V roku 2017 Hradné múzeum vo Fiľakove rozšírilo a zmodernizovalo svoje stále expozície.
 
Paleontologická expozícia „Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova“
Paleontologické nálezy vyhynutých stavovcov sa doplnili  o skameneliny bezstavovcov, odtlačky rastlín a lastúrnikov z okolia Fiľakova, preto sa názov výstavy tohto roku zmenil na „Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova“.
Historická expozícia „Stáročia fiľakovského hradu“
Stálu expozíciu „Stáročia Fiľakovského hradu“ spestrila rekonštrukcia avarského mužského hrobu, slávnostného ženského oblečenia z doby bronzovej a oblečenia Štefana Koháryho II. – posledného hradného kapitána.

Pribudli dve novozreštaurované olejomaľby svätcov z 18. storočia, ako aj nálezový materiál z archeologických výskumov posledného desaťročia. Na štvrtom podlaží sa vytvoril oddychový kútik s veľkoplošnými obrazovkami, kde sa premieta video s 3D rekonštrukciou pôvodného stavu hradu a zábery z rozličných podujatí.
Súvisejúce / doporučené články:
Mestské vlastivedné múzeum vo Fiľakove