Bezpečnosť je pre nás najdôležitejšia, preto prosíme o dodržiavanie týchto hygienických zásad: chráňte seba aj ostatných a svoje rúško si nezabudnite doma,
zdravie je vo vašich rukách - pri vstupe použite pripravenú dezinfekciu, prosíme, dodržujte odstupy a rešpektujte pokyny nášho presonálu

Čiernohronská lesná železnica (ČHZ) - Cenník

Objekty, služby, atrakcie v okolí (do 50 km - priama vzdialenosť)

* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km