Bratislavský kraj - Ochrana pamiatok

Súvisejúce články: Ochrana pamiatok na Slovensku

Zoznam najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok - Bratislavský kraj
(Názov, Typ, Dátum vyhlásenia, Obec, Okres)

Por. č. Názov
Obec alebo Lokalita
Typ Od roku Mesto / Obec Okres
1. Academia Istropolitana
Bratislava
NNKP 1961 Bratislava Bratislava I
2. Bratislavský hrad s areálom
Bratislava
NNKP 1961 Bratislava Bratislava I
3. Devín, Slovanské hradisko
Bratislava - Devín
NNKP 1961 Bratislava Bratislava IV
4. Dóm sv. Martina
Bratislava
NNKP 1990 Bratislava Bratislava I
5. Evanjelické lýceum, Konventná ul.
Bratislava
NNKP 1961 Bratislava Bratislava I
6. Hrad s areálom
Červený Kameň
NNKP 1970 Častá Pezinok
7. Pamätník Slavín s areálom
Bratislava
NNKP 1961 Bratislava Bratislava I
8. Súbor pamiatok  k osobnosti Ľudovíta Štúra
Modra
NNKP 1993 Modra Pezinok
9. Villa rustica, Dúbravka
Bratislava - Dúbravka
NNKP 1990 Bratislava Bratislava IV
(*) NNKP - Nehnuteľná Národná kultúrna pamiatka, HNKP - Hnuteľná Národná kultúrna pamiatka
Zdroj: www.pamiatky.sk

Zoznam pamiatkových rezervácií - Bratislavský kraj
(Názov, Typ, Dátum vyhlásenia, Obec, Okres)

Por. č. Názov
Obec alebo Lokalita
Typ (*) Dátum vyhlásenia Mesto / Obec Okres
1. Pamiatková rezervácia Bratislava MPR 5.10.1954 Bratislava Bratislava IV
2. Pamiatková rezervácia Jur pri Bratislave MPR 23.5.1990 Svätý Jur Pezinok
3. Pamiatková rezervácia Veľké Leváre PRLS 21.1.1981 Veľké Leváre Malacky
(*) PR - Pamiatková rezervácia, MPR - Mestská pamiatková rezervácia,
PRLS - Pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva, PRTD - Pamiatková rezervácia technických diel
Zdroj: www.pamiatky.sk

Kultúrne dedičstvo UNESCO - Bratislavský kraj
(Názov, Lokalita)

Na území kraja sa nenachádzajú Objekty kultúrneho dedičstva UNESCO

Súvisejúce články

Možno Vás zaujímajú