Bratislavský hrad

Vstup možný len s respiračnou ochranou tváre, v skupine maximálne 5 osôb. Návštevníci si povinne dezinfikujú ruky prostriedkom umiestneným pri vstupe do múzea a rovnako tu absolvujú meranie telesnej teploty. Pri pohybe v priestoroch múzea je odporúčaná ochranná vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre. Na výpočet maximálneho počtu návštevníkov, ktorí sa môžu zdržiavať naraz v jednotlivých múzejných objektoch, bude použitý koeficient 25 m2/osoba. Skupinové prehliadky, lektoráty ani hromadné podujatia nie sú v súčasnosti v múzeách povolené. Spôsob prehliadky sa zároveň riadi internými pokynmi každého zo špecializovaných múzeí SNM.
Kraj / Region: Bratislavský kraj
Okres: Bratislava I
Mesto / Obec: Bratislava, Mestská / Miestna časť:Staré Mesto (Old Town)
Turistická lokalita: Bratislava a okolie
Zem. šírka: 48° 8' 31.992000000238" / 48.142220000000066
Zem. dľžka: 17° 6' 8.2820861280197E-11" / 17.100000000000023
Zaradené v kategóriách: Hradné múzeá a kaštiele, Hrady a zámky, Múzeá
Bratislavský hrad - Bratislava Bratislavský hrad je dominantou Hlavného Mesta Slovenskej republiky - Bratislavy. Stojí na vyvýšenine na ľavom brehu Dunaja, kde dominuje stavba bývalého kráľovského paláca. Hrad je významným pamätníkom historického vývoja v dejinách Veľkej Moravy, Uhorska, Česko-Slovenska a Slovenska. V súčasnosti sa na hrade nachádzajú expozície Slovenského národného múzea a časť priestorov je využívaná na reprezentačné a štátne účely.

Vyvýšenina, na ktorom stojí dnešný Bratislavský hrad a tiež územie dnešného mesta, boli od začiatku bolo obývané už tisíce rokov pre jeho strategickú polohu v strede Európy. Stopy najstaršieho osídlenia pochádzajú spred približne 4 500 - 3500 rokov z obdobia eneolitu (neskorá kamenná doba). Svoje osídlenia tu postavili  ľudia v Halštatskej dobe (staršia železná doba) - 750 - 450 r. pre našim letopočtom. Počas laténskej doby (mladšia železná doba) bol hrad osídlený Keltskou  kultúrou. Nálezy na Bratislavskom hrade dokazujú tiež prítomnosť Rimanov v 2. – 3. storočí nášho letopočtu. Počas Veľkomoravskej ríše (rok 833 - začiatok 10. storočia) bol Bratislavský hrad významnou veľkomoravskou pevnosťou – cirkevné i svetské centrum.

Po zániku Veľkomoravskej ríše bol na mieste pevnosti vybudovaný hrad, ktorý prešiel v stredoveku viacerými prestavbami. Hrad bol sídlom viacerých panovníkov  (napr. Uhorský kráľ Šalamún, kráľ Imrich, Žigmund Luxemburský, panovníčka Mária Terézia). 

Významným obdobím bolo obdobie od druhej polovice 16. storočia až do začiatku vlády Jozefa II (1780). Korunná veža hradu bola miestom uchovávania uhorských korunovačných klenotov. V rokoch 1563 – 1830 bola Bratislava korunovačným mestom. Počas tohto obdobia bolo v Bratislave korunovaných 18 kráľov a kráľovien.

Významná etapa stavebného rozvoja sa začala počas vlády Žigmunda Luxemburského v rokoch 1387 – 1437. V rokoch 1552 – 1562 prešiel Bratislavský hrad renesančnou prestavbou. Veľké architektonické zmeny boli realizované počas vlády Márie Terézie, ktorá poverila prestavbou hradu významných staviteľov svojej doby (známa tiež ako tereziánska prestavba). V tom období došlo aj k jeho rozšíreniu o viaceré prístavby, ktoré mali zvýšiť jeho reprezentatívnosť a pohodlie .... viac o histórii Bratislavského hradu

Posledná obnova hradu bola realizovaná v rokoch 2008 – 2014. Je súčasťou rozsiahleho projektu rekonštrukcie hradu a jeho okolia do podoby, akú mal po prestavbe za vlády Márie Terézie pred veľkým požiarom. Jeho súčasťou je aj obnovenie už nezachovaných častí hradu, vrátane severnej záhrady so záhradným  pavilónom. V súčasnosti prebiehaju na hrade ďalšie práce na obnove hradu ktoré boli zahájené v roku 2014.

>> História Bratislavského hradu

Zachovalý

Objekty, služby, atrakcie v okolí (do 50 km - priama vzdialenosť)

* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
Zobraziť na celú obrazovku

Výber zo súvisejúcich kategórií