Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku môžu byť múzeá, galérie, hrady a zámky a iné turistické atrakcie a inšitúcie zatvorené

Bojnický zámok

Kraj / Region: Trenčiansky kraj
Okres: Prievidza
Mesto / Obec: Bojnice
Turistická lokalita: Nitra - Horná Nitra - región
Pohorie: Strážovské vrchy
Leží pri rieke: Nitra
Zem. šírka: 48° 46' 48.67896" / 48.7801886
Zem. dľžka: 18° 34' 38.710200000072" / 18.57741950000002
Zámok Bojnice Bojnický zámok je romantický zámok, s čiastočne ponechaným pôvodne gotickým a renesančným základom hradu. Nachádza sa v trenčianskom kraji a leží na západnom okraji mesta Bojnice. Zámok je viditeľný z väčšej časti horného Ponitria. Je postavený na travertínovej skale a tvorí ho vnútorný a vonkajší hrad s tromi nádvoriami. V roku 1970 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Bojnický zámok má v súčasnosti romantický charakter, čo vidieť aj na fasáde obytnej veže, ktorá je veľmi členená. Takisto aj otvory v hradbách, portály, steny, atiky a rôzne kované detaily sú typické pre romantickú architektúru. Hrad je známy svojimi atrakciami, najznámejšie sú Rozprávkový zámok, Medzinárodný festival duchov a strašidiel a Letný hudobný festival. Romantický hrad je tiež obľúbeným miestom pre natáčanie rozprávkových filmov, ako napríklad Fantaghirò.

V súčasnosti je zámok súčasťou Slovenského národného múzea. V roku 1970 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku a je prístupný verejnosti. V päťdesiatych rokoch bola objavená pod zámkom jaskyňa.

K Bojnickému zámku patrí aj priľahlý zámocký park, v ktorom rastie veľa rôznych exemplárov stromov a vzácna, približne sedemstoročná, lipa pred vchodom do zámku. Táto lipa je pravdepodobne najstarší strom na Slovensku. Súčasťou zámockého parku je aj zoologická záhrada, v ktorej sa nachádzajú vzácne exempláre cudzokrajných živočíchov. Park pokračuje ďalej lesoparkom v Strážovských vrchoch.

Charakterový park

Park okolo Bojnického zámku je sadený ako prírodno-krajinársky park. Pôvodne malo ísť o romantický park s  rôznymi atrakciami, kvázi zrúcaninami a pod. Ako každý takýto park nekončil múrom, ale sa voľne „rozplýval“ formou alejí do priľahlej krajiny a medzi priľahlé domy.

Prvé dochované záznamy o záhradníkoch na Bojnickom zámku, resp. v parku okolo neho sú z r. 1910. V súčasnom období sa v charakterovom parku nachádza viacero vzácnych a zaujímavých stromov.

Lipa kráľa Mateja

Podľa povesti zasadil túto lipu Matúš Čák Trenčiansky v roku, keď zomrel posledný kráľ z rodu Arpádovcov Ondrej III., teda roku 1301. Lipa vyrástla v prekrásny majestátny strom. V čase svojho vrcholu mala koruna priemer približne 36 metrov, hlavné konáre siahali do výšky 28 metrov a obvod kmeňa bol 12 metrov. Kráľ Matej Korvín (1458 – 1490), o ktorom je známe, že rád pobýval v Bojniciach, usporadúval pod lipou veľké hostiny a porady. O jeho vzťahu k lipe svedčia aj zachované kráľovské listiny datované v Bojniciach so záverečnými formulami "Sub nostris dilectis tillis bojniciensibus" – Pod našimi milými lipami bojnickými. Vďaka týmto faktom sa stala známou ako Lipa kráľa Mateja.

Krásny strom mali v úcte nielen obyvatelia Bojníc a zámku, ale dokonca aj nepriatelia. Neúprosný čas plynul nad lipou a búrky a vetry poškodili jej najväčšie časti. Začiatkom päťdesiatych rokov pracovníci Múzea v Bojniciach konštatovali, že strom rýchlo chátra. Prvé záznamy o ošetrení lipy pracovníkmi múzea sú z roku 1952. Roku 1969 bola lipa štátnou ochranou prírody vyhlásená za chránený prírodný výtvor.

Jaskyňa

Prírodná travertínová jaskyňa s priemerom 22 m a výškou 6 m sa nachádza 26 metrov pod úrovňou 4. nádvoria. Jaskyňa vznikla účinkom atmosférických zrážok vody, ktorá sem vtekala kráterom a vonkajšími puklinami do stredu travertínovej kopy. Voda travertín rozrušovala a odplavovala. Vytvorila tak terajší kruhový priestor jaskyne s výzdobou na stenách.

V jaskyni sa nachádzajú dve jazierka, ktoré sú pravdepodobne spojené s inými v ďalších podzemných priestoroch, na ktoré je táto travertínová kopa bohatá.

Obyvatelia hradu určite dávno vedeli o existencii jaskyne, ktorá im slúžila ako úkryt a zároveň zásobáreň vody. Znovu ju však objavili až v roku 1888, keď počas poslednej prestavby čistili a opravovali hradnú studňu. Jaskyňa bola verejnosti sprístupnená prvýkrát v roku 1967.

Zdroj: www.bojnicecastle.sk
Zachovalý
Neogotika , Romantická architekúra, RenesanciaObjekty, služby, atrakcie v okolí (do 50 km - priama vzdialenosť)

ZOO Bojnice
0,10 km
Mesto / Obec: Bojnice
Bojnice (Mesto)
0,41 km
Čičmany - objekty ľudovej architektúry
20,05 km
Mesto / Obec: Čičmany
Slovenský Betlehem
29,60 km
Mesto / Obec: Rajecká Lesná
Zveropark
31,55 km
Mesto / Obec: Žarnovica
Betlehem Trnavá Hora
35,04 km
Mesto / Obec: Trnavá Hora
Baňa Hodruša
39,68 km
Mesto / Obec: Hodruša - Hámre
Organ Špania Dolina
40,80 km
Mesto / Obec: Špania Dolina
Trenčiansky hrad
41,00 km
Mesto / Obec: Trenčín
Trenčín (Mesto)
41,48 km
Štiavnické tajchy
41,69 km
Tajch Veľká Vodárenská
41,69 km
Tajch Ottergrund
41,86 km
Múzem Slovenského národného povstania - Múzeum SNP
42,26 km
Mesto / Obec: Banská Bystrica
Námestie svätej Trojice - Banská Štiavnica
42,42 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Starý zámok
42,46 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Berggericht – expozícia minerálov
42,52 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici
42,60 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Betlehem Banska Štiavnica
42,61 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Tajch Klinger
42,92 km
Nový zámok
43,01 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Lietavský Hrad - Hrad Lietava
43,03 km
Mesto / Obec: Lietava
Dedičná štôlňa Glanzenberg
43,04 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Banské múzeum v prírode – skanzen
43,08 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Kalvária Banská Štiavnica
43,20 km
Mesto / Obec: Banská Štiavnica
Banská Štiavnica (Mesto)
44,10 km
Zvonica dreveného kostola - Hronsek
44,81 km
Mesto / Obec: Hronsek
Drevený kostol Hronsek
44,81 km
Mesto / Obec: Hronsek
Hrad Lednica
45,47 km
Mesto / Obec: Lednica
Počúvadlo
46,18 km
SNG - Slovenská národná galéria - Zvolenský zámok
46,51 km
Mesto / Obec: Zvolen
Národná kultúrna pamiatka Kalište - Múzeum SNP
47,32 km
Mesto / Obec: Baláže
Kaštieľ Svätý Anton
48,05 km
Mesto / Obec: Svätý Anton
Hrad Strečno
48,52 km
Mesto / Obec: Strečno
Hrad Gýmeš
48,69 km
Mesto / Obec: Jelenec
Hrad Tematín
48,90 km
Hrad Beckov
49,77 km
Mesto / Obec: Beckov
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií
* Je uvedená priama vzdialenosť (vzdušnou čiarou) v km
* Kliknite na značku na mape pre viac informácií

Výber zo súvisejúcich kategórií