Biele Karpaty

Zaradené v kategóriách: Pohoria na Slovensku
Biele Karpaty je pohorie na hraniciach medzi Slovenskom a Moravou - na Slovenskom území v Trenčianskom kraji v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Považská Bystrica. Najvyšším vrchom je Veľká Javorina (969,8 m n. m.).
Z geomorfologického hľadiska je celok Biele Karpaty súčasťou oblasti Slovensko-moravské Karpaty : Alpsko-himalájska sústava (Sústava) -> Karpaty (Podsústava) -> Západné Karpaty (Provincia) -> Vonkajšie Západné Karpaty (Subprovincia) -> Slovensko-moravské Karpaty (Oblasť). Celok Biele Karpaty sa delí na podcelky: Beštiny, Kobylináč, Súčanská vrchovina, Žalostinská vrchovina, Javorinská hornatina, Kýčerská hornatina, Lopenícka hornatina, Bošácke bradlá, Vršatské bradlá.

Fatransko-tatranská oblasť
Lučensko-košická zníženina
Matransko-slanská oblasť
Nízke Beskydy
Podhôľno-magurská oblasť
Poloniny
Slovenské rudohorie
Slovenské stredohorie
Slovensko-moravské Karpaty
Stredné Beskydy
Vihorlatsko-gutinská oblasť
Východné Beskydy
Západné Beskydy
Podunajská nížina
Východoslovenská nížina
Záhorská nížina
Juhomoravská panva
>> Biele Karpaty - vrchy a štíty
>> Geomorfologické členenie Slovenska
>> Zoznam pohorí na Slovensku
>> Nížiny na Slovensku
>> Geografia Slovenska - základné informácie